Play/Pause

Hyvää kesää kaikille!

Suorat lähetykset

LAHJOITA KUUROJEN LIITON VIITTOMAKIELITYÖHÖN

Tasa-arvo viestinnässä ja tiedonsaannissa merkitsee kuuroille viittomakielisyyttä, visuaalisuutta ja vuorovaikutusta.

Liittokokous 2016 julkilausuma

VIITTOMAKIELISTEN SOTE-PALVELUT EIVÄT SAA JÄÄDÄ VAPAAEHTOISUUDEN VARAAN

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tarjoaa mahdollisuuden kehittää kuurojen ja viittomakieltä käyttävien asemaa julkisissa palveluissa. Kuurojen Liitto korostaa, että viittomakieliset kansalaiset tulee huomioida kaikissa uudistuksen palveluissa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Uudistuksella tavoiteltava yhdenvertainen palvelujen saatavuus edellyttää viittomakielten käyttöä. Viittomakielilakia ja siinä säädettyä viranomaisen viittomakielten käyttöön liittyvää edistämisvelvoitetta ei voi sivuuttaa.

Sote-palvelujen luonteen vuoksi hyvä vuorovaikutus asiakastilanteissa läpi koko palveluketjun on ehdoton edellytys. Viittomakielten käytön tulee perustua selkeisiin ja sitoviin menettelyihin – se ei saa jäädä palvelun järjestäjän tai tuottajan vapaaehtoisuuden varaan. 

Kuurojen Liitto vaatii, että

1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevassa laissa vahvistetaan viittomakieltä käyttävien oikeutta saada viittomakielellä tuotettuja tai viittomakielelle tulkattuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Viittomakielet on sisällytettävä kieliin, joilla palveluja järjestetään. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta viittomakielisillä kuuroilla on tähän oikeus sekä kielen että vamman vuoksi.

- Viittomakielen tulkkaus tulee järjestää kattavasti. Suurelle osalle viittomakielisistä kuuroista ammattitaitoinen viittomakielen tulkkaus on yhdenvertaisuuslain mukainen riittävä kohtuullinen mukautus etenkin lyhytaikaisissa asiointitilanteissa.

- Viittomakielisiä palveluja haavoittuvien ryhmien tarpeisiin erityisesti sosiaalipalveluissa on kehitettävä voimakkaasti. Esimerkiksi mielenterveyspotilaat, muistisairaat ja vanhukset eivät aina kykene käyttämään tulkkausta.

2) Sähköisten asiointipalvelujen ja verkkosivujen kehityksessä tulee noudattaa kaikille sopivan suunnittelun periaatteita. Digipalvelujen tulee tarjota tietoa ja asiointimahdollisuuksia riittävästi myös kuuroille ja viittomakieltä käyttäville saavutettavasti sekä viittomakielillä.

-Sähköisiin asiointimahdollisuuksiin tulee sisällyttää myös etäyhteyksin toteutettavat suorat viittomakieliset palvelut tai tulkatut palvelut.

-Ääneen perustuvien ratkaisujen vaihtoehtona tulee aina olla mahdollisuus yhteydenpitoon tekstiviestillä, sähköpostilla, kuvayhteydellä, pikaviestimin tai muilla tarkoituksenmukaisilla ratkaisulla.

-Riittävä kasvokkaisen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen mahdollisuus tulee turvata niille, jotka sitä tarvitsevat.

Kuurojen Liitto edellyttää, että Sote-palvelujen suunnittelussa turvataan hyvä viittomakielisyyden ja kuurouden asiantuntemus. Viittomakielisten täysimääräinen osallistuminen sote-palvelujen suunnitteluun ja mahdollisuus niiden esteettömään saantiin on edellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Se vaikuttaa myös viittomakielisten perusoikeuksia vahvistavasti. Hyvin toimivat palvelut ja kielellisesti laadukas vuorovaikutus ehkäisevät mm. potilasturvallisuuden vaarantumista ja syrjäytymistä. Näin ennalta ehkäistään myös kestävästi sote-menojen kasvua.

 

Pori 11.6.2016

Kuurojen Liiton liittokokous

Riko rajoja Jarkon kanssa

Yle TV1:ssä esitettiin touko-kesäkuussa uudenlainen ohjelmasarja Jarkko ja kuuro Amerikka. Viisiosaisessa sarjassa Jarkko reissaa ympäri Yhdysvaltoja ja tapaa kuuroja, jotka ovat päässeet erikoisiin ammatteihin. He myös kannustavat muita rikkomaan rajoja.

Kuurojen Liitto toteuttaa ohjelmaan liittyen kampanjan, jossa kaikkia kannustetaan rikkomaan rajoja. Oletko sinä rikkonut rajoja omassa elämässäsi? Se voi olla pieni tai iso asia, yhdessä tai yksin tehty. Rajojen rikkominen voi liittyä mihin tahansa elämän osa-alueeseen.

Kerro ja jaa oma tarinasi #rikorajoja -kampanjassa

Tarinoita voi jakaa itselle parhaiten sopivassa muodossa tekstinä, valokuvina tai videoina. Materiaalia jaetaan Facebookissa, kuvapalvelu Instagramissa, Twitterissä ja verkkosivuilla. Kaikessa kampanjaan liittyvässä käytetään kampanjatunnistetta #rikorajoja. Aina kun jaat jotain ohjelmaan liittyvää, niin liitä perään kampanjan tunniste.

Tarkoituksena on saada näkyvyyttä teemoille, joita myös ohjelmassa käsitellään ja siten hälventää ennakkoluuloja. Tule sinäkin mukaan jakamaan kampanjan sanomaa näiden viiden viikon aikana, jona Jarkon ohjelmaa televisiossa esitetään!

Rikotaan yhdessä rajoja!

Jarkko ja Kuuro Amerikka -ohjelman kaikki jaksot ovat nyt nähtävissä Yle Areenassa.

Tue myös Kuurojen Liittoa rikkomaan rajoja:

PUHELINLAHJOITUS
Puhelinnumero           Lahjoitussumma 

0600 04031................21,86 € + pvm
0600 04030................14,52 € + pvm
0600 90019................  8,09 € + pvm

Hyödyllisiä linkkejä

Yhteystietomme

KUUROJEN LIITTO RY
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

Tue toimintaamme