6.10.2017

Kelan asiakastilaisuus kuumensi tunteita

Kela järjesti 4.10. asiakastilaisuuden tulkkauspalvelun asiakkaille ja asiakasjärjestöille tulkkauspalvelun kilpailutuksesta. Asiakastilaisuus kesti koko päivän ja siitä oli netissä suora lähetys. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen. Asiakkaiden huolta tilaisuus ei hälventänyt.

Tilaisuuden puheenvuoroissa käsiteltiin eniten sitä, miten asiakkaiden palvelu järjestetään 1.1.2018 alkaen. Tuleva tulkkauspalvelun tilanne herätti paljon huolta ja kysymyksiä yleisössä. Esimerkiksi erilaisten tulkinkäyttäjäryhmien tarpeet nousivat esille.

- Olen huolissani siitä, että miten kuurojen tietotaito ja Kelan näkemykset kohtaavat, sanoo tilaisuutta seurannut Janne Kankkonen.

Asiakkaiden kannalta merkittäviä muutoksia ovat muun muassa tulkkien määrä. Hankinnassa tarjottiin yhteensä 872 tulkkia, joista 678 hyväksyttiin. Kelan mukaan hankittava tulkkimäärä muuttuu vielä. Asiakasryhmässä muun muassa tulkkimäärän väheneminen on herättänyt paljon huolta. Yleisö pohtikin, millä perusteella tulkkien määrää on lähdetty rajoittamaan.

Kelan edustajat eivät vastanneet kunnolla yleisön kysymyksiin.

Kaikkia kysymyksiä ei ehditty päivän aikana käsitellä, mutta Kela kehotti lähettämään kysymykset esimerkiksi sähköpostilla tai Twitterillä Kelan viestintään, jossa ne kootaan Kelan verkkosivulle. Kela perustaa syksyn aikana asiakasraadin seuraamaan tulkkauspalvelujen tilannetta.

- Pystyykö asiakasraati oikeasti vaikuttamaan tulkkauspalveluun? Sitä en osaa sanoa, pohtii johtaja Kaisa Alanne Kuurojen Liitosta.

Kaisa Alanne muistuttaa, että asiakkaiden pitäisi olla mukana jo palveluiden suunnitteluvaiheessa eikä vain kommentoimassa tehtyjä päätöksiä. Asiakkailla kun on syvällinen arkikokemus tulkkauspalvelun käytöstä.

Yksi tuleva toimenpide on asiakastietolomakkeiden täyttäminen. 16. marraskuuta kaikille asiakkaille lähetetään asiakastietolomake päivitettäväksi. Lomakkeella asiakas voi ilmoittaa valintansa palvelun järjestämistavaksi. Asiakas ilmoittaa kommunikaatiotapansa, yhteystietonsa ja tulkkaustilanteissa huomioitavat asiat. Lomakkeella myös ilmoitetaan, haluaako asiakas alkaa käyttää henkilökohtaista tulkkilistaa.

16. marraskuuta Kela tiedottaa verkkosivuillaan tulevista muutoksista, kuten tulkkilistasta, asiakastietolomakkeista ja Kelan sopimuskumppaneista. Linkki vammaisten tulkkauspalvelut -sivulle löytyy tämän jutun lopusta.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen myöntää, että tulkkauspalvelun kilpailutuksen aiheuttama vahva reaktio on tullut yllätyksenä. Aaltonen toistaa, että kilpailutuksen laillisuus on tarkistettu jo aiemmin ja sen osalta tultiin siihen tulokseen, ettei kilpailutusta voida keskeyttää. Aaltonen toivoo kuitenkin, että suunnitellut muutokset lopulta parantaisivat tulkkauspalvelun laatua ja nostaa esiin muun muassa kokoaikaisten tulkkien määrän lisäämisen ja hätäkeskusyhteistyötulkkauksen kehittämisen.

- Kaikki palautteet ovat tärkeitä, sekä hyvät että huonot. Hyviä palautteita kannattaa antaa, jotta näemme missä on onnistuttu.

Vaikka tilaisuudesta jäi asiakkaille edelleen epävarma olo, jotain myönteistäkin nähtiin. Kaisa Alanne arvioi, että Kelan tekemä palvelulupaus on jatkossa hyvä työväline palautteen antamiseen ja tulkkauspalvelun arvioimiseen.

 

Hyödyllisiä linkkejä