6.10.2017

Kieliasiain neuvottelukunta: Kielelliset oikeudet on otettava vakavasti sote-uudistuksessa

  • Paikalla olivat myös liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja Finlandssvenska teckenspråkigan toiminnanjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhka
Kieliasiain neuvottelukunta järjesti 3. lokakuuta vuoden 2017 kieliasiain neuvottelupäivän, jossa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko keskusteli eri kieliryhmien kanssa SOTE-palveluista. Mukana tilaisuudessa olivat myös Kuurojen Liitto ja Finlandssvenska teckenspråkiga.

Neuvottelupäivän julkilausumassa todetaan, että kielelliset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa eivät käytännössä toteudu lain tarkoittamalla tavalla. Ongelmaan on suhtauduttava vakavasti. Kielellisten oikeuksien toteutumista ei ole otettu lakiehdotuksissa riittävästi huomioon, mikä voi vaarantaa muiden oikeuksien toteutumisen ja hoidon laadun.  Lisäksi kielellisiin oikeuksiin sosiaalihuollon palveluissa on kiinnitettävä enemmän huomiota. Hallituksen on laadittava suunnitelma siitä, miten tilanne saadaan korjattua.

Viittomakielisten oikeudet ovat unohtuneet sote-uudistuksessa.

Viittomakielisten osalta todettiin, että kyse ei ole vain tulkkipalveluista vaan myös viittomakielisten palveluiden palveluketjuista. Tällä hetkellä esimerkiksi harkintavaltaa tulkin kutsumisessa käytetään potilaan intressien vastaisesti. Tulkkauspalvelujen järjestämisvastuun on oltava asiakkaalle selkeä. Uudistuksessa on selkeytettävä viittomakielisten tulkkauspalvelujen järjestely.

Neuvottelupäivillä todettiin myös, että kielivähemmistön vaikuttamistoimielimet on perustuslakivaliokunnan lausunnon hengen mukaisesti vahvistettava lautakunnan kaltaisiksi toimielimiksi. Tämän lisäksi lautakunnalla tulee olla sellainen asema, että maakuntavaltuustolla on velvollisuus kuulla lautakuntaa sekä muita kieliryhmiä ja ryhtyä toimenpiteisiin näiden esiin nostamien epäkohtien korjaamiseksi.

Kieliryhmien ja hallituksen välistä keskustelua

Kieliasiain neuvottelukunta järjesti 3.10.2017 jo toisen kieliasiain neuvottelupäivän. Neuvottelupäivän tarkoituksena on lisätä kieliryhmien ja hallituksen välistä vuoropuhelua. Neuvottelupäiville oli kutsuttu Svenska Finlands folkting, Saamelaiskäräjät, Romaniasiain neuvottelukunta, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Kuurojen Liitto ry, Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Suomalaisuuden liitto ry, Karjalan kielen seura ry, Karjalan kieliruadajat - Suojärven pitäjäseura ry, Kolttien kyläkokous ja Selkokeskus.

Neuvottelupäivien julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan oikeusministeriön sivulla.

Hyödyllisiä linkkejä