6.10.2017

Miten tulkkauspalveluita tarvitsevien perusoikeudet toteutuvat? – taas kirjallinen kysymys tulkkauspalveluista

  • Kuva: Joanna Moorhouse / Eduskunta 
Hallitukselle on jätetty tänä vuonna useampi kirjallinen kysymys Kelan järjestämästä tulkkauspalvelusta ja sen kilpailutuksesta. Viimeisimmässä 5.10. jätetyssä kysymyksessä kiinnitetään huomiota tulkkauspalveluita tarvitsevien perusoikeuksien toteutumiseen.

SDP:n kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Timo Harakka ovat 5.10.2017 jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen tulkkauspalveluiden kilpailutuksesta.

Kilpailutuksen tavoitteena oli varmistaa riittävä ja laadukas tulkkauspalvelu vammaisille henkilöille. Kansanedustajat toteavat kysymyksessään, että kilpailutuksen julkaistujen tulosten aiheuttama suuri hämmennys sekä kasvava huoli palveluiden laadusta ja saatavuudesta kertovat, ettei asetettuja tavoitteita saavutettu.

Lisäksi huolta on aiheuttanut tulkkien työllisyys. Kela hyväksyi tarjousten perusteella yhteensä 678 tulkkia määrän ollessa aikaisemmin 872. Hankinnan rajoitukset ja tulkkien määrän vähentyminen voivat pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, ettei asiakkaalle löydy tulkkia. Epävarmuus alan kehityksestä sekä huoli yhdenvertaisuuslain, viittomakielilain ja kuurojen ihmisoikeuksien toteutumisesta on suuri.  

Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista 10.6.2016. Yleissopimus edellyttää, että vammaisilla on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Kansanedustajat toteavat, että Kela on mitä ilmeisemmin jättänyt huomioimatta tulkkauspalveluita tarvitsevat, alan toimijat ja kouluttajat laatiessaan tulkkauspalveluiden hankinnan kriteeristöä

Mäkisalo-Ropponen ja Harakka kysyvätkin vastuuministeriltä, miten hallitus aikoo varmistaa, että Kelan tulkkauspalveluita tarvitsevien perusoikeudet toteutuvat ja miten hallitus aikoo varmistaa tulkkien työllisyyden sekä tulkkauspalveluiden ja alan koulutuksen kehittymisen tulevaisuudessa.

Kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisesta valtioneuvostolle.

Hyödyllisiä linkkejä