20.4.2017

Sisäkorvaistutealan symposiumissa esillä myös monikielisyys

Valkeassa Talossa järjestetään tällä viikolla sisäkorvaistutesymposiumi EURO-CIU, joka pureutuu istutetta käyttävien arkielämään. Symposiumiin osallistuu istutteen käyttäjiä, alan ammattilaisia ja tutkijoita sekä Suomesta että ulkomailta.

Symposiumiin ohjelmassa haetaan näkökulmia myös sisäkorvaistutteen käyttäjien monikielisyyteen. Symposiumin puhujat tarkastelevat monikielisyyttä sekä globaalina ilmiönä että sisäkorvaistutekäyttäjien kielellisistä lähtökohdista.

Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten monikielisyydessä on kyse siitä, että lapsi voi olla vuorovaikutuksessa sekä puhutulla että viitotulla kielellä, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Kuurojen Liitto toivookin, että monikielisyys nähtäisiin yhä useammin sisäkorvaistutetta käyttävien lasten elämässä voimavarana, jota tuettaisiin niin perheiden kuin lasten parissa työskentelevien ammattilaisten taholta.

Viittomakielen roolia sisäkorvaistutteen saaneiden lasten elämässä on tutkittu Suomessa muun muassa kielen omaksumisen, lasten ja nuorten kielivalintojen sekä sosiaalietiikan näkökulmasta. Tutkimukseen perustuvaa näyttöä siitä, että viittomakielen käyttäminen häiritsisi tai estäisi puhutun kielen oppimista ei ole.

Symposiumin keskustelua voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnistella:  #EUROCIU17

 

Hyödyllisiä linkkejä