18.5.2017

Viittomakieliset yrittäjät esillä Yritystä! -seminaarissa

Yritystä! -hanke järjesti 17.5.2017 Valkealla talolla seminaarin, jossa käsiteltiin Valtioneuvoston tekemää selvitystä vammaisten henkilöiden yrittäjyydestä. Seminaarissa nähtiin myös paneelikeskustelu, yrittäjien tarinoita ja yrittäjien minimessut. Ohjelmassa oli myös viittomakielisten yrittäjien puheenvuoroja ja yleisön joukossa oli viittomakielisiä yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita.

Valtioneuvosto on tehnyt selvityksen, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä ja sen tukea. Selvitystyön tulosten esittelyn yhteydessä kuvailtiin kolme päälinjaa, joilla vammaisten yrittäjyyttä voisi edistää. Ensinnäkin ehdotettiin, että koko väestölle suunnatut yrittäjyyden edistämistoimet pitäisi muuntaa vammaisille henkilöille soveltuviksi esimerkiksi saavutettavuuden muodossa. Toiseksi ehdotettiin vammasta aiheutuvien yrittäjyystoimintaan vaikuttavien toimintarajoitteiden kompensointia esimerkiksi apuvälineiden ja vammaispalvelujen avulla. Kolmas ehdotus oli se, että vammaisuuden välillisiä vaikutuksia pitäisi kompensoida esimerkiksi lisäkoulutuksella tai erityisellä rahoituskanavalla.

Meidän pitää vaatia, ei tyytyä!

Puheenvuoroissa nousi toistuvasti esille se, että melko usein vammaisille yrittäjyys on ainoa vaihtoehto työllistää itsensä. Seminaarissa ollut viittomakielinen tilausliikenneyrittäjä Kristian Lantto allekirjoittaa väitteen ja kertoo perustaneensa yrityksen juuri itsensä työllistämiseksi. Lantto perää konkreettisia tekoja vammaisten yrittäjyyden edistämiseksi.

 — Meidän pitää vaatia, ei tyytyä, sanoo Lantto.

Yritystä! -hankkeessa edistetään vammaisten henkilöiden valmiuksia toimia yrittäjinä. Uuden yritystoiminnan edistämisen lisäksi projektissa tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Kolmivuotinen projekti kestää vuoteen 2019 asti. Kuurojen Liitto on projektissa yhtenä kumppanina ja projektissa työskentelee viittomakielinen projektikoordinaattori Ulla Sivunen. Viittomakieliset yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Sivuseen kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Hyödyllisiä linkkejä