23.1.2017

Viittomakielisten sote-palveluja kartoittava kysely

Kuurojen Liitto toteuttaa viittomakielisiä palveluja kartoittavan kyselyn yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön ja Suomen Kuurosokeat ry:n kanssa. Kysely on suunnattu sekä asiakkaille että palveluntarjoajille. Kysely painottuu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Viittomakielisten palveluiden kartoitus on yksi Kuurojen Liiton kärkihankkeista. Vastausaikaa on 19.3.2017 asti.

Kartoituksen tavoitteena on edistää yhteistyötä muiden viittomakielisten toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta viittomakielisten asiakkaiden tarpeista sekä edistää vertaistoimintaa viittomakielisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Samalla tehdään entistä näkyvämmäksi, mitä viittomakielisiä palveluja on jo saatavissa.

Kysely on suunnattu sekä asiakkaille että palveluntarjoajille. Asiakkaille suunnattu kysely koskee viittomakielisten palvelujen saatavuutta. Kyselyssä selvitetään muun muassa sitä, onko jossakin kunnassa, seurakunnassa tai yksityisellä palveluntuottajalla viittomakielentaitoisia työntekijöitä, ja onko palveluista tiedotettu viittomakielellä. Palveluntuottajille suunnattu kysely koskee pääasiassa sosiaali- ja terveyspalveluja. Kyselyn avulla pyritään selvittämään, millaisia viittomakielisiä palveluita on tarjolla sekä kartoittamaan palveluja käyttävää asiakaskuntaa.

Kysely on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, lisäksi asiakkaille suunnattu kysely on käännetty myös suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Vastausaikaa kyselyyn on 19.3.2017 asti.

Selvitys kyselyn tuloksista esitellään yhteistyöseminaarissamme Tampereella 24.11.2017.

Lisätietoja

Kuurojen Liitto ry
kartoitusvastaava, johtaja Helena Torboli
etunimi.sukunimi@kuurojenliitto.fi

Kuurojen palvelusäätiö
palvelujohtaja Jouni Riihimäki
etunimi.sukunimi@kuurojenpalvelusaatio.fi

Suomen Kuurosokeat ry
aluejohtaja Ritva Rouvinen
etunimi.sukunimi@kuurosokeat.fi

Hyödyllisiä linkkejä