Kuurosokeustyön perusteet

Kuurosokeustyön perusteet –kurssi sisältää asiantuntijaluentoja ja harjoituksia liittyen kieliympäristöön, monikieliseen kommunikaatioon, kuvailuun ja opastukseen. Kurssi soveltuu niin kuurosokeutuneiden, kuulonäkövammaisten kuin aistimonivammaistenkin kanssa työskenteleville ja toimiville. Opiskelu sisältää lähipäiviä, verkko-opiskelua ja etätehtäviä.  Kurssilla tutustutaan  yhdessä kuurosokeuden perusasioihin mm. kuurosokeiden käyttämiin  palveluihin, kuurosokeisiin liittyvään  lainsäädäntöön ja kuurosokeuden seurannaisvaikutuksiin.

 

Aiheet ja päivämäärät:

Moduli 1. 23. - 25.1.2018 Johdatus Kuurosokeuteen ja aistien toimintaan (3 ov),

Moduli 2. 13. - 15.3.2018 Sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio (3 ov),

Moduli 3. 22. - 24.5.2018 Sosiaalinen vuorovaikutus, kommunikaatio ja seurannaisvaikutukset (3 ov)

Moduli 4. 21. - 23.8.2018 Liikkuminen, ympäristöön orientoituminen ja kuvailu (3 ov)

Moduli 5. Lokakuussa verkko-opinnot. Eettisyys ja asiakkaan itsemääräämisoikeus; yhteiskunnan tuki (3 ov)

Hakuaika: 1.10.2018 mennessä, tämän jälkeen voi vielä tiedustella vapaita paikkoja. Kurssi toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on min. 10 henkilöä.