-A A +A
30.9.2016

Jaana

Tarvitsen viittomakielen tulkin opintoihini. Ilman tulkkia on mahdotonta opiskella.

Kevät kului lukiessa. Pääsykokeisiin valmistautuminen oli iso urakka. Heinäkuussa tulivat tulokset. Kädet täristen nostin ison kirjekuoren ja avasin sen. Olin päässyt opiskelemaan! Riemulla ei ollut rajoja. Mutta riemu kesti vain kuukauden. Elokuussa sain viestin, ettei minulle saada järjestettyä opiskelutulkkia. Ilman tulkkia opiskelusta ei tulisi mitään, joten haave opiskelusta oli unohdettava ainakin vuodeksi.

Jokaisella kuurolla on oikeus käyttää tulkkauspalvelua, jonka järjestämisestä Suomessa vastaa pääasiallisesti Kela. Aina kaikki ei kuitenkaan suju suunnitellusti. Silloin tulkkauspalvelua käyttävä henkilö voi saada Kuurojen Liitosta lisätietoa omista oikeuksistaan. Tarvittaessa liiton työntekijöiltä saa myös apua ja neuvontaa tulkkauspalveluun liittyen. Liitto tekee edunvalvontatyötä myös valtakunnallisella tasolla eli tuo esiin tulkkauspalvelun käyttäjäkokemuksia ja pyrkii korjaamaan esiin tulleita epäkohtia yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Tue nyt toimintaamme!

Tue toimintaamme

Tue toimintaamme

7 €
15 €
25 €
50 €
100 €

Yhteystietomme

Kuurojen LIitto
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

Tue toimintaamme