-A A +A

Vastaa järjestöpoliittisen ohjelman kyselyyn

Kuurojen Liitto valmistelee tänä keväänä uuden järjestöpoliittisen ohjelman. Siihen liittyen avataan kaksi kyselyä, joihin toivotaan runsasta osanottoa. Järjestöpoliittisen kyselyn kaikille viittomakielisille suunnattu osa avautuu nyt verkkoon.
Hyödyllisiä linkkejä

Kuurojen Liiton järjestöpoliittisessa ohjelmassa selvitetään mitkä ovat kuurojen yhdistysten tämän päivän haasteita ja millaista tulevaisuutta yhdistykset toivovat. Kesäkuun liittokokoukselle esiteltävä järjestöpoliittinen ohjelma toimii työkaluna sekä yhdistyksille että liitolle.

Kaikille suunnattu kysely on auki nyt

Avoimessa, kaikille viittomakielisille suunnatussa verkkokyselyssä selvitetään vastaajien ajatuksia yhdistystoiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Kyselyyn vastataan oheisesta linkistä, ja sen kysymykset ovat suomeksi ja suomalaisella viittomakielellä. Kyselyyn vastaamiseen kannattaa varata noin 15 minuuttia. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan 5 kpl S-kaupan lahjakortteja.

Toinen kysely yhdistyksille

Myöhemmin lähetettävään yhdistyksille suunnattuun kyselyyn toivotaan yhtä vastausta jokaisesta yhdistyksestä. Kyselyssä on paljon kysymyksiä jäsenistöstä, taloudesta sekä toiminnasta, ja siksi kyselyyn vastaamiseen kannattaa valmistautua huolella. Kyselyyn vastaamisen jälkeen Kuurojen Liiton edustajat haastattelevat vielä kasvokkain jokaisen kyselyyn vastanneen yhdistyksen. Linkki kyselyyn lähetetään yhdistyksille sähköpostilla.

Toivomme saavamme runsaasti vastauksia molempiin kyselyihin, jotta saamme kattavan kuvan yhdistystoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden odotuksista.

Kyselyihin voi vastata helmikuun loppuun asti.

 

Kuurojen Liiton kuntavaaliteesit 2017

Ovatko kunnan palvelut suunniteltu sen viittomakielisille kuntalaisille? Kuurojen Liitto kannustaa kuntia arvioimaan palvelunsa yhdessä viittomakielisten kanssa. Vaikka viittomakieltä käyttävien ryhmä on pieni, on jokaisella oikeus laadukkaisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos ajaa kunnat miettimään uusia toimintamalleja.

Saavutettavuustakuu ja digipalveluja kaikille

Viittomakieliset kohtaavat yhä arjessaan ongelmia palveluiden saatavuudessa. Siksi tiedotuksen, varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta viittomakielisille on parannettava.

1. Kunta antaa saavutettavuustakuun ja arvioi palvelunsa yhdessä viittomakielisten kanssa.
2. Kuntien uudet digitaaliset palvelut tarjoavat kuuroille ja viittomakielisille tietoa saavutettavassa muodossa.
3. Ääneen perustuvien asiointiratkaisujen vaihtoehtona tarjotaan kuurot huomioivia viestikanavia.
4. Viittomakielilaki ja siinä säädetty viranomaisen viittomakielten käyttöön liittyvä edistämisvelvoite ohjaa kunnan päätöksiä.

Kunnat ovat muutoksessa. Meitä viittomakielisiä ei saa unohtaa!

Omakielisiä palveluita – viittomakielellä!

Kuuroilla on oikeus palveluihin omalla äidinkielellään – viittomakielellä. Esimerkiksi lapset, mielenterveyspotilaat ja vanhukset eivät aina kykene käyttämään tulkkausta. Joskus palvelun luonne vaatii, että palvelu tuotetaan asiakkaan omalla äidinkielellä – suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä. Kunnan vastuuta tulkkauspalvelussa täytyy selkeyttää, jotta tulkkauksen puutteesta aiheutuvia vaaratilanteita ei enää synny.

5. Kunnalla on toimintamalli, joka takaa laadukkaan tulkkauksen kuuroille asiakkaille.
6. Viittomakielisiä palveluita haavoittuvien ryhmien tarpeisiin erityisesti sosiaalipalveluissa kehitetään voimakkaasti.
7. Viittomakieliset kuntalaiset määrittelevät itse, milloin he tarvitsevat omakielistä palvelua ja milloin käyttävät tulkkia. Omakielisiin palveluihin on mahdollista hakeutua myös yli kuntarajojen.
8. Kunta palkkaa viittomakielisiä ammattilaisia.

Lähes 70 % viittomakielisistä kokee, että heidän terveysasemansa työntekijät eivät tiedä riittävästi kuuroista ja viittomakielestä.

Viittomakieliset kuntalaiset mukaan

Kunta tarjoaa viittomakielisille yhdenvertaisen mahdollisuuden saada tietoa ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Kunnan vapaa-ajan palvelut ja yhdistystyö tuovat mielekästä tekemistä myös sen viittomakielisille asukkaille.

9. Viittomakielisillä on riittävästi tietoa kunnan asioista ja aito mahdollisuus vaikuttaa – osallisuus päätöksenteossa on avainasemassa.
10. Kunnat turvaavat kuurojen yhdistysten resurssit vapaaehtoistyön koordinointiin ja varmistavat yhdistysten toimintamahdollisuudet myös mahdollisissa kuntaliitoksissa.

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot