Finlandssvenska teckenspråkiga

Det finlandssvenska teckenspråket är ett av våra nationella teckenspråk. Enligt Unescos kriterier är det ett allvarligt hotat språk.
Nyttiga länkar

Sedan länge har uppskattningen varit att ca 300 personer i Finland brukar det finlandsvenska teckenspråket, av dem 150 döva. En nyligen utförd undersökning gav dock vid handen att antalet döva teckenspråksbrukare numera endast är omkring 90. De flesta av dem är födda på 1940- eller 50-talet, eller tidigare. Enligt Unescos kriterier klassificeras det finlandssvenska teckenspråket som allvarligt hotat.

Nedläggningen av den enda svenska dövskolan i Borgå år 1993 försvagade det finlandssvenska teckenspråkets situation på många sätt. Efter det har heller inga tolkar i finlandssvenskt teckenspråk utbildats. Finlandssvenska döva använder i allmänhet svenska som sitt skriftliga språk. Eftersom många statliga och kommunala webbplatser har en betydligt mindre andel information på svenska än på finska, eller kanske ingen alls, är finlandssvenska dövas tillgång till information ännu mer begränsad än för dem som använder finska.

Förbundet bedriver intressebevakning tillsammans med Finlandssvenska teckenspråkiga rf.

Finlands Dövas Förbund gör aktiva insatser för att stöda det finlandssvenska teckenspråket. Till exempel i vårt intressebevakningsarbete uppmärksammas båda teckenspråken likvärdigt och i Korpus- och SignWiki- projekten (2013–2015) forskar man i och dokumenterar även det finlandssvenska teckenspråket. Finlands Dövas Förbund samarbetar i dessa frågor tillsammans med Finlandssvenska Teckenspråkiga r.f. År 2015 publicerades basmaterialet på Finlands Dövas Förbunds webbplats för första gången också på det finlandssvenska teckenspråket. 

Kontakt

Finlands Dövas Förbund rf
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

STÖD VÅR VERKSAMHET