Mera teckenspråk!

Känner du ibland att något blev osagt? Det kan sägas på teckenspråk! Att kunna teckenspråk kan ha överraskande fördelar, kolla här! Du kan titta efter kurser i teckenspråk på Dövas folkhögskola. Undervisningen ordnas främst på finska.
Döva blir utan en stor mängd information då den inte erbjuds på teckenspråk.

Direktsändningar

Ingen direktsändning!

Helsingissä Valkeassa talossa järjestettävän aluefoorumin perjantaipäivän 27.4. ohjelmaa voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Perjantaina keskitytään kielellisiin oikeuksiin osana viittomakieliloikan kampanjaa.

Dövas 30 riksomfattande kulturdagar 2018 i Tavastehus

Finlands största teckenspråkiga kulturevenemang, Dövas riksomfattande kulturdagar, intar Verkatehdas i Tavastehus 26–27.5.2018. Evenemanget ordnas i år för trettionde gången. Välkommen med!

Kulturdagarna arrangeras av Finlands Dövas Förbunds kulturproduktion i samarbete med dövföreningen Kanta-Hämeen Viittomakieliset ry. På fredagen före det egentliga evenemanget ordnar dövföreningen trevligt kringprogram i Tavastehus

Dövföreningar, skolor, enskilda döva, hörselnedsatta och hörande som har teckenspråket som modersmål och första språk kan delta i kulturdagarnas tävlingar i olika konstarter. Tävlingarna omfattar t.ex. scenkonst, bildkonst, hobbyarbeten och fotografering. Mera information om hur man ä sig till de olika tävlingsgrenarna finns i meny uppe på sidan. Vi hoppas att föreningar och skolor ska låta budet om möjligheterna att delta i tävlingarna gå vidare till sina medlemmar och elever så att evenemanget kan bjuda på ett brett och mångsidigt spektrum av kulturupplevelser. 

Dövas riksomfattade kulturdagar är samtidigt också ett forum för nätverkande där organisationer och andra aktörer kan träffas och diskutera aktuella teman. Evenemanget lockar mycket besökare och flera år har upp till en tredjedel av hela dövsamhället varit med. Kulturdagarna har inga åldersgränser. Döva, hörselnedsatta och hörande i alla åldrar är hjärtligt välkomna – taltolkning finns på evenemanget och kulturarenan Verkatehdas är som plats tillgänglig.

Kom med och hänge dig ett helt veckoslut åt teckenspråkiga uppvisningar, konst, diskussioner, läcker mat, mångsidiga aktiviteter och den vackra staden Tavastehus! Kulturdagarna innebär nya upplevelser och en möjlighet att njuta av vår rika, teckenspråkiga kultur.

 

Teckeneko

Du vet väl att du på Teckeneko kan hitta information av olika slag på finlandssvenskt teckenspråk? Kanalen upprätthålls av föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga.

Kontakt

Finlands Dövas Förbund rf
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

STÖD VÅR VERKSAMHET