1.6.2017

Dövförbundet stöder demonstration för att FPA ska avbryta upphandlingen

Finlands Dövas Förbund är med och stöder demonstrationen som gäller en medborgaradress med kravet att FPA ska avbryta konkurrensutsättningen av tolkningstjänsten. Medborgaradressen startades av döva och samlade på kort tid över 6 000 underskrifter.

Demonstrationen sker utanför FPA:s huvudkontor i Helsingfors fredag 2.6 klockan 11-13. Meningen är att där överräcka adressen med över 6 000 namn, i vilken man kräver att Folkpensionsanstalten avbryter konkurrensförfarandet.

Enligt de senaste uppgifterna är tidtabellen följande:

Fredag 2.6.

11:15 Samling vid Paavo Nurmis staty (Olympiastadion, korsningen Tallbackavägen-Paavo Nurmis väg)
11:30 Man tågar till Folkpensionsanstaltens huvudkontor (Nordenskiöldsgatan 12)
12:00 Adressen överräcks till Folkpensionsanstalten

Närmare uppgifter om demonstrationen finns på Facebook, dit du kan gå via länken nedan eller här.

Förutom av Finlands Dövas Förbund backas demonstrationen upp av Hörselförbundet rf, Finlands Dövblinda rf, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf, Hörselskadade barns föräldraförbund rf, Finlands skrivtolkar rf, Finlands teckenspråkstolkar samt Akavas specialorganisationer.  

Konkurrensutsättningen av tolkningstjänsterna har väckt stor uppmärksamhet

Konkurrensförfarandet gällande FPA:s tolkningstjänster pågår fram till måndag 5.6. Upphandlingsvillkoren har ändrats, vilket inom teckenspråksgemenskapen har väckt stor oro för hur tolkanvändarnas rättigheter kommer att tillgodoses. Till det som bekymrar hör att FPA bland annat planerar att minska antalet tolkar och förkorta tolkförmedlingens öppettider.

Tolkverksamhetens samarbetsgrupp TTYR:s kundorganisationer Finlands Dövas Förbund, Hörselförbundet och Finlands Dövblinda kommenterade ärendet i ett brev som lämnades till Folkpensionsanstalten 2.5. Svaret från FPA bemötte inte frågorna i önskad utsträckning.

Också företagen som erbjuder teckenspråkstolkning, tolkarnas intresseorganisation Suomen Viittomakielen Tulkit ry samt tolkutbildningarna har uttryckt sin oro för situationen. Kritiken mot upphandlingen har uppmärksammats även i medierna. FPA har meddelat att man inte kommenterar frågan så länge konkurrensförfarandet pågår och hänvisar bland annat till att anbudsgivarna ska behandlas likvärdigt.  

 

Nyttiga länkar