-A A +A

EFTERLYSNING! Hur många teckenspråkiga barn och unga har vi i Finland?

Svara på enkät om antalet barn och unga som använder teckenspråk, deras språkkunskaper och bruk av olika språk.
Nyttiga länkar

Syftet med den här enkäten är att ta reda på antalet barn och unga i åldersgruppen 0-17 år som använder teckenspråk i Finland. Informationen behövs för att grundundervisningen ska kunna förbättras. För närvarande är teckenspråksbrukande barns rätt till skolundervisning i teckenspråk vacklande.

Ett barn kan ha nedsatt hörsel eller vara dövt eller dövblint och på grund av sin hörselstatus använda teckenspråk. Barn som använder teckenspråk kan också vara hörande och har då lärt sig teckenspråket hemma av sina döva föräldrar (s.k. coda-barn) eller äldre syskon.

I enkätens senare del vill vi klarlägga barnens användning av teckenspråk i olika miljöer samt deras kunskaper i olika språk.

Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Dövas Förbund rf, Kuurojen Vanhempien Kuulevien Lasten Yhdistys ry (Föreningen för döva föräldrars hörande barn), Viittovat perheet ry, Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf och Jyväskylä universitet. Utöver den här öppna webbenkäten riktas även en rundfråga till skolornas rektorer.

Vi ber dig fylla i enkäten.  Om ditt/dina barn hör till någon av de ovan nämnda grupperna är du den enda som kan ge oss den information vi behöver! 

Bland dem som deltar i enkäten lottar vi ut en JOPO-cykel!

Kontakt

Finlands Dövas Förbund rf
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

STÖD VÅR VERKSAMHET