-A A +A

INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK

Döva i Finland är inte jämställda med andra – de blir nämligen utan en hel del viktig information. Till exempel kan döva inte utan en teckenspråkstolk ta del av det tal som strömmar ur tv och radio, eller meddelanden som ropas ut i högtalare. För många döva är också skriven text svår att förstå eftersom teckenspråket har en annan grammatisk struktur än t.ex. svenska. Därför behöver döva information som är framställd på deras modersmål, teckenspråket. Du kan vara med och stöda den teckenspråkiga informationen och kommunikationen i vårt land!

Tee kertalahjoitus

Gör en engångsdonation

7 €
15 €
25 €
50 €
100 €
Döva blir utan en stor mängd information då den inte erbjuds på teckenspråk.
Ykisäinen poika pipo päässä
Utan kamratverksamhet hotas döva barn och unga av utslagning.
Vanhus makaa sairaalasängyssä yksinäisenä, vähän eksyneen näköisenä.
Varför i friden beställde ingen en teckenspråkstolk åt min döva mamma?
Kesäleirikampanja 2017
Lägren präglas av samhörighet och stärker kunskaperna i teckenspråket.
Jag önskar att jag hade fått gå i skola och lära mig teckenspråket redan som barn!
Döva unga kan tvingas begrava sina studiedrömmar trots att de har fått en studieplats.

Kontakt

Finlands Dövas Förbund rf
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

STÖD VÅR VERKSAMHET