-A A +A
  • Kaksi nuorta miestä keskustelemassa ulkona talvella

Kamratstöd

I vårt liv behöver vi alla ha människor som vi fritt kan kommunicera med på vårt modersmål. En döv som till vardags inte har andra teckenspråkskunniga runt omkring sig löper risk att bli ensam och isolerad och utveckla en svag självkänsla. Genom att stöda Finlands Dövas Förbunds kamratverksamhet kan du påverka dövas liv i en positiv riktning.

Tee kertalahjoitus

Gör en engångsdonation

7 €
15 €
25 €
50 €
100 €
Ykisäinen poika pipo päässä
Utan kamratverksamhet hotas döva barn och unga av utslagning.
Vanhus makaa sairaalasängyssä yksinäisenä, vähän eksyneen näköisenä.
Varför i friden beställde ingen en teckenspråkstolk åt min döva mamma?
Mummo ja lapsenlapsi yhdessä
Döva har rätt att bli lika väl bemötta som alla andra.
Johanna jobbar hos oss och har följt med utvecklingen bland döva i Kambodja sedan 2002.
Kesäleirikampanja 2017
Lägren präglas av samhörighet och stärker kunskaperna i teckenspråket.
Döva unga kan tvingas begrava sina studiedrömmar trots att de har fått en studieplats.

Kontakt

Finlands Dövas Förbund rf
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

STÖD VÅR VERKSAMHET