-A A +A
97 procent av alla döva i Kambodja lever socialt isolerade på landsbygden. Eftersom man varken förstår vad dövhet är, eller känner till att det finns teckenspråk, saknar kambodjanska döva helt ett språk att kommunicera och gestalta världen på. Genom en penninggåva deltar du i ett arbete som säkrar att så många som möjligt av dem får en möjlighet att lära sig teckenspråket, gå i dövskola och ingå i en gemenskap som ger dem självkänsla och möjligheter till ett självständigt liv.

Tee kertalahjoitus

Gör en engångsdonation

7 €
15 €
25 €
50 €
100 €
Johanna jobbar hos oss och har följt med utvecklingen i Kambodja sedan 2002.
På sommarlägret fattade jag att alla som är här kan teckenspråk och förstår vad jag säger.
Vanhus makaa sairaalasängyssä yksinäisenä, vähän eksyneen näköisenä.
Varför i friden beställde ingen en teckenspråkstolk åt min döva mamma?
Utan tolk kan jag inte studera.
Mummo ja lapsenlapsi yhdessä
Både mormor och vi är värda att bli lika väl bemötta som andra.
Jag önskar att jag hade fått gå i skola och lära mig teckenspråket redan som barn!

Kontakt

Finlands Dövas Förbund rf
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

STÖD VÅR VERKSAMHET