CODA-kurssi 7-12-vuotiaille

Kuurojen vanhempien kuulevien lasten kurssilla tuetaan lasten/nuorten kaksikielisyyttä ja CODA-identiteettiä. Kurssilla pohditaan lasten/nuorten selviytymistä kotona antaen heille lisää varmuutta omassa viittomakielen tuottamisessa ja viittomavaraston kasvattamisessa.

Viikon aikana lapset/nuoret voivat tuntea yhteenkuuluvuutta muiden lasten/nuorten kanssa ja he saavat vertaistukea sekä roolimalleja.