Osin viittomakielelle tulkattu Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat Helsingin kaupungin näkökulmasta? -seminaari

Osallistava ja yhdenvertainen Helsinki: Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat kaupungin näkökulmasta? -seminaari

Ajankohta ja paikka: Ti 10.12.2019 kello 9.30–15.30, Kaupungintalon juhlasali, Pohjoisesplanadi 11–13

Kaupungit järjestävät asukkaille erilaisia palveluja sosiaali- ja terveyspalveluista koulutukseen sekä palo- ja pelastustoimesta kaupunkisuunnitteluun. Osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä arvoja Helsingin kaupungin palvelujen tuottamisessa. Tavoitteena on, että palvelut ovat mahdollisimman saavutettavia, ja ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa palvelujen laatuun ja sisältöön. Kaupungin tuottamat palvelut liittyvät olennaisesti moneen ihmisoikeuteen, kuten esimerkiksi oikeuteen koulutuksen saamiseen, oikeuteen osallistua päätöksentekoon sekä oikeuteen terveyden ylläpitämiseen. Ihmisoikeuksista kuitenkin harvoin keskustellaan kuntatasolla, vaikka kaupungin toiminta jo itsessään pyrkii turvaamaan asukkaiden ihmisoikeuksia tarjoamalla erilaisia palveluja.

Helsingin kaupungin järjestämä ”Osallistava ja yhdenvertainen Helsinki: Mitä ihmisoikeudet tarkoittavat kaupungin näkökulmasta?”-seminaari on ensimmäisiä keskustelunavauksia ihmisoikeuksien merkityksestä kuntatasolla. Tilaisuudessa pohditaan ihmisoikeuksien roolia palvelujen kehittämisessä ja kaupunkien velvollisuutta edistää ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Seminaarissa julkistetaan Helsingin kaupungin uusi palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka keskiössä on helsinkiläisten ihmisoikeuksien turvaaminen. Helsingin kaupungin haluaa olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä niin Suomessa kuin maailmalla kaupunkilaisten ihmisoikeuksien turvaamisessa. Kaupunki rakentaa suunnitelman avulla oikeudenmukaista ja yhdenvertaista muutosta, jonka kaupunkilaiset haluavat nähdä.

Aamupäivällä keskustellaan yleisesti ihmisoikeuksien merkityksestä kaupunkitasolla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Iltapäivällä on eri oppitunteja, joissa syvennytään yhdessä miettimään, miten palveluita voi kehittää erilaisten ihmisoikeusteemojen kautta. Oppitunnilla pohditaan muun muassa digitaalisia ihmisoikeuksia ja julkisten tilojen yhdenvertaisuutta, tarkemmat kuvaukset alla. Oppitunnit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten jos sinua kiinnostaa erityisesti jokin teema, niin kannattaa ilmoittautua nopeasti!

Tilaisuuden juontaa Maryan Abdulkarim.

Aamupäivän osuus on tulkattu suomenkieliselle viittomakielelle. Juhlasaliin on esteetön sisäänkäynti. Tilaan on mahdollisuus saada siirrettävä induktiosilmukka. Jos tarvitset sitä, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

Hyödyllisiä linkkejä