Perhekurssi (Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman ja Kuurojen Liiton yhteinen perhekurssi)

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa viitotaan enemmän tai vähemmän. Perheen olemassaolevalla viittomakielentaidolla ei ole väliä. Kurssin ohjelma painottuu vanhemmuuteen ja viittomakieleen. Kurssilla aktivoidaan koko perheen viittomakielen käyttöä ja motivoidaan oppimaan lisää. Koko perheen saama vertaistuki auttaa ja tukee perhettä arjessa. Lapset saavat tukea identiteetin muodostumiseen ja se vahvistuu kurssilla vertaisryhmässä. Kurssi järjestetään yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön/ Junioriohjelman kanssa.