Perhekurssi viittomakielisille perheille

Perhekurssilla on luento- ja keskustelutilaisuuksia aiheena vuorovaikutus ja sosiaalinen hyvinvointi sekä viittomakielisyys perheen ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Lapsille on omaa kivaa toimintaa, sisältäen pelejä, leikkejä ja liikunnallisia toimintoja sekä satuja viittomakielellä.