29.10.2018

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöt huolissaan

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöt ovat huolissaan kansalaisaloitteesta, joka raukeaa jos sitä ei ehditä käsitellä nykyisellä hallituskaudella.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen 32 taustajärjestöä on huolissaan, että eduskunta ei ehdi käsitellä aloitetta eikä löytää vammaisten ihmisten välttämättömien palveluiden järjestämiseen lakitasoista ratkaisua, joka selkeästi velvoittaisi toimimaan juridisesti sitovan YK:n vammaissopimuksen mukaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti siirtää kansalaisaloitteen odottamaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakien käsittelyä.

Kansalaisaloitteen 72 059 allekirjoittajaa jakaa vammaisjärjestöjen huolen.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten ihmisten välttämättömän, elämänmittaisen avun ja tuen kilpailuttaminen. Kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen sen merkitystä ovat entisestään vahvistaneet lukuisat julkisuudessa esillä olleet epäonnistuneet kilpailutukset. Esimerkiksi Kelan tulkkauspalvelun kilpailutus käynnisti kuurojen yhteisössä StopKela-kansalaisliikkeen.

Kansalaisaloitejärjestelmän tavoite on antaa kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön. Ei myytävänä -kansalaisaloitteen raukeaminen horjuttaisi kansalaisten uskoa kansalaisaloitejärjestelmään todellisena vaikuttamisen väylänä.

Hyödyllisiä linkkejä