27.6.2019

Humakin kolmivuotinen viittomakielinen uutishanke päättymässä

Googlen rahoittama Visual Sign News -uutishanke (VISN) on päättymässä (2016-2019) ja sen tiimoilta Humak järjesti päätösseminaarin, jossa luotiin katsaus uutishankkeeseen ja sen tuloksiin. Tulokset ovat olleet myönteisiä ja ideaa halutaan käyttää muissa maissakin. Uutispalvelun kehittämisen lisäksi hankkeessa tuotetaan käsikirja multimodaalisten uutisten tuottamisesta.

Seminaari järjestettiin Valkealla talolla, josta oli videoyhteys Albaniaan. Näin Albanian kuurojen liiton toiminnanjohtaja Florjan Rojba veti sieltä käsin seminaaria. Seminaarissa muun muassa HUMAKin projektipäällikkö Mikko Äärynen ja projektipäällikkö Suvi Pylvänen XAMKista kertoivat hankkeesta ja sen saavutuksista.

- Tärkeimpinä tuloksina voidaan pitää kuurojen tiedonsaannin kehittymistä Balkanin ja Itä-Eurooppan alueella ja VISN-osaamisen siirtymistä albnialaisten haltuun, summaa Mikko Äärynen.

VISN-tiimiin kuuluu kolme albanialaista uutistenlukijaa; Klaudja Shehu, Suad Muça ja Irena Oruçaj. Haastattelimme yhtä heistä videopuhelun kautta. Suad Muça kehuu viittomakielisen työympäristön olleen erittäin positiivinen kokemus ja yhteistyön eri tahojen kanssa sujuneen hyvin.

- Aloitimme tyhjästä - kuurojen kouluttajien kautta osaamisemme ja kokemuksemme karttuivat. Voimme hyödyntää tätä osaamista myöhemmin muuallakin, se on ollut elämäni kannalta tärkeä eteenpäin vievä asia, toteaa Suad Muça.

Vaikka tämä hanke päättyykin, tulevaisuuden toiveissa on esimerkiksi uudesta vastaavanlaisesta hankkeesta Venäjällä. Yhtenä ideana on myös se, että albanialaiset uutistenlukijat ryhtyisivät itse kouluttajiksi.

Visual Sign News -uutishanke

Humanistisen ammattikorkeakoulun Visual Sign News -uutishankkeessa (VISN) on kehitetty uudenlainen visuaalinen, helposti ymmärrettävä ja saavutettava uutispalvelu niille Euroopan kuuroille, joilta puuttuu väylä tiedon hankintaan, eivätkä perinteiset uutiskanavat tavoita heitä. VISN-hankkeen perusajatus on yhdenvertaisuuden edistäminen ja tiedonsaannin mahdollistaminen pohjautuen erityisesti YK:n Vammaisten ihmisoikeussopimuksen artikloihin 9. Esteettömyys ja saavutettavuus ja 21. Sanan- ja mielipiteen vapaus ja tiedonsaanti. 

Visual Sign News -hankkeen kohderyhmänä ovat kuurot, jotka ovat lähes tai kokonaan lukutaidottomia tai eivät osaa riittävästi oman maansa viittomakieltä tai joille kansallista uutistarjontaa viittomakielellä ei ole tarjolla riittävästi. Muille kohderyhmille, esimerkiksi kuuroille maahanmuuttajille, uutispalvelu voi toimia täydentävänä tiedonsaannin lähteenä. Uutisten sisältöä ja merkityksiä välitetään katsojille useilla viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoilla. Multimodaalisissa uutisissa yhdistyvät selkeä visuaalinen viittominen, kommunikatiiviset kuvat, valokuvat ja lyhyet tekstit.

VISN-uutisia julkaistiin alunperin verkkosivuilla, mutta käyttäjien toiveen mukaisesti uutisia alettiin julkaista Facebookissa, missä se tavoitti paremmin kohdeyleisöä. Facebookissa uutispalvelulla on vajaat 10 000 seuraajaa.

Käsikirja multimodaalisten uutisten tuottamisesta

Lisäksi hankkeessa tuotetaan verkossa toimiva kaksikielinen VISN – How to produce visual sign news -käsikirja. Se sisältää tietoa ja ohjeistusta uutisten teosta toimitustyöstä editointiin, uutisten viittomisesta visuaalisesti ja uutisten kuvittamisesta aina lähetysvalmiiseen uutiseen saakka. Pääpaino on journalistisessa osuudessa, jossa perehdytään muun muassa uutisen merkitykseen, tiedonsaannin oikeuteen ja vastuulliseen toimitustyöhön. Käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan oman maan kuuroille suunnatun visuaalisen uutistoiminnan. 

Käsikirja tuotetaan kansainvälisellä viittomisella ja selkeällä englanninkielellä. Lisäksi käsikirjassa hyödynnetään kuvallisia viestintäkeinoja kuten videoita, kuvia ja infograafeja. Kuurojen liitot voivat käyttää materiaalia myös oman jäsenistönsä kouluttamiseen muun muassa tiedonsaannin oikeuksista, lähdekritiikin merkityksestä sekä oikean ja väärän tiedon tunnistamisesta. Käsikirja julkaistaan syksyllä 2019.

VISN-uutishanke on syntynyt Humakin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n, tulkkausalan yritys Viparon ja Albanian Kuurojen Liiton ANADin yhteistyönä.

Hyödyllisiä linkkejä