17.9.2019

Kaisa Alanne Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi

  • Johtaja Kaisa Alanne
    Johtaja Kaisa Alanne
Valtioneuvosto on 29.8. asettanut Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) toimikaudelle 1.9.2019 – 30.8.2023. Johtaja Kaisa Alanne Kuurojen Liitosta on valittu neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi. VANEn päätehtävänä on koordinoida YK:n vammaissopimusta Suomessa.

Kuurojen Liiton prosessin johtaja Kaisa Alanne nimitettiin VANEn varapuheenjohtajaksi Vammaisfoorumi ry:n edustajana. Neuvottelukuntaan kuuluu 18 jäsentä, jotka edustavat eri ministeriöitä, vammaisia henkilöitä, alue- ja paikallishallintoa sekä työmarkkinajärjestöjä.

VANEn tehtävänä on muun muassa edistää vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa. Neuvottelukunta myös laatii toimikaudellaan toimintaohjelman, jossa määritellään yleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet ja niitä edistävät keinot sekä tarvittava seuranta.

VANE toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Hyödyllisiä linkkejä