15.1.2018

Kela: Jyväskylän yliopisto saa luvan tuottaa tulkkauspalvelua omille työntekijöilleen 31.5. asti

Kelan 15.1. julkaistun tiedotteen mukaan Jyväskylän yliopiston työntekijöiden tulkkaus hoidetaan poikkeusjärjestelyllä kesään asti. Tämän jälkeen tulkkaus järjestetään alueen muilta palveluntuottajilta.

Jyväskylän yliopistossa työskentelee vaativaa akateemista tulkkausta tarvitsevia Kelan tulkkauspalvelun asiakkaita, jotka haluavat käyttää yliopiston omia, akateemisen tulkkauksen osaavia tulkkeja.

Jyväskylän yliopisto on hyväksytty Kelan järjestämän tulkkauspalvelun tuottajaksi Keski-Suomessa. Kelan ja palveluntuottajien välisen hankintasopimuksen mukaan sama tuottaja tai saman tuottajan palveluksessa oleva tulkki ei voi tulkata asiakkaalle, jos tuottaja tai hänen palveluksessaan työskentelevä henkilö on samalla tulkkauspalveluun oikeutettu asiakas. Tällöin tulkkauspalvelun tuottaa toinen palveluntuottaja.

Jyväskylän tapauksessa on päätetty tehdä poikkeus 31.5.2018 asti.

– Tiedostamme asiakkaiden tarpeen ja sen, että yliopiston alallaan tekemä työ on korvaamattoman arvokasta. Sopimus antaa tässä tapauksessa rajatun mahdollisuuden väliaikaiseen poikkeusjärjestelyyn, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

– Poikkeusjärjestely on voimassa toukokuun loppuun asti. Tuottajien ja myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden takia asiakkaille järjestetään tämän jälkeen tulkkaus alueen muilta palveluntuottajilta, Toivanen jatkaa.

Alueella on yhteensä 53 tulkkia, jotka tuottavat vaativaa tulkkausta. Heistä 4 on Jyväskylän yliopiston palveluksessa.

– Keskeinen kysymys on, miten akateemista erityisosaamista ja vaativaa työelämän tulkkausta voidaan jatkossa laajentaa ja kehittää? Kelan järjestämässä palvelussa palveluntuottajat saavat yhdenvertaisesti mahdollisuuden tuottaa vaativaa tulkkausta, jolloin kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja ylläpitää tulkkaustaitojaan, perustelee Toivanen.

Hyödyllisiä linkkejä