9.2.2018

Kirjallinen kysymys akateemisista tulkkauspalveluista

  • Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta
Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kuulovammaisten akateemisista viittomakielen tulkkauspalveluista. Kasvi esittää kysymyksessä huolensa Jyväskylän yliopiston tilanteesta, jossa Kelan uusi linjaus uhkaa yliopiston akateemisen tulkkauksen laatua.

Kansanedustaja Jyrki Kasvin 6.2.2018 hallituksella jättämässä kirjallisessa kysymyksessä todetaan, että Kela on viime vuosina tehnyt muutoksia prosesseihin, joilla kuulo-, puhe- sekä kuulonäkövammaisille tarjotaan heille laissa määritetyt tulkkauspalvelut.  Kesän ja syksyn aikana on tullut esiin, että Kelan uudistukset tuovat muutoksia myös viittomakieliseen akateemiseen opetukseen ja tutkimukseen.

Jyväskylän yliopisto vastaa Suomessa viittomakielen tulkkauksen opetuksesta ja tutkimuksesta. Viittomakielen keskuksen toiminnan myötä Jyväskylän yliopistossa toimii Suomen ainoa viittomakielinen akateeminen yhteisö ja opiskeluympäristö, jossa viittomakieliset voivat opiskella äidinkielellään. Kelan uuden linjauksen mukaan tulkkauspalveluja tuottava yritys ei voi tuottaa palveluita omille työntekijöilleen. Jyväskylän yliopisto rinnastetaan Kelan hyväksymänä tuottajana muihin palveluntuottajiin, ja näin ollen myöskään Jyväskylän yliopisto ei Kelan mukaan voi tarjota omille työntekijöilleen tai opiskelijoilleen tulkkauspalvelua.

Kirjallisessa kysymyksessä kerrotaan, että Kelan päätös on aiheuttanut viittomakielisessä akateemisessa yhteisössä huolta. Päätös on vaarassa rapauttaa vuosien aikana kerrostuneen osaamisen hyödyntämisen akateemisessa työssä, tutkimuksessa ja opetuksessa. Akateemiseen kieleen ja sen tulkkauspalveluihin liittyy monia erityispiirteitä, joihin Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskus on erikoistunut. Nyt tehty päätös estää akateemisen yhteisön viittomakieltä tarvitsevia tutkijoita sekä opiskelijoita saamasta parasta mahdollista tulkkauspalvelua. 

Jyrki Kasvi kysyykin kirjallisessa kysymyksessään, miten hallitus turvaa kuulo- ja puhevammaisten akateemisten tulkkauspalveluiden laadun ja saatavuuden, erityisesti Jyväskylän yliopistossa.

Kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisesta valtioneuvostolle.

Hyödyllisiä linkkejä