9.1.2018

Kirjallinen kysymys CODA-oppilaiden äidinkielen opetuksesta

  • Kuva: Joanna Moorhouse / Eduskunta 
Joukko kansanedustajia jätti juuri ennen joulunpyhiä hallitukselle kirjallisen kysymyksen CODA-oppilaiden äidinkielen opetuksesta. Kansanedustajien mukaan viittomakielen käyttöä ja opetusta koskevat pykälät eivät ole selkeitä eivätkä riittävästi huomioi, että viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia.

Kansanedustajat Mikaela Nylander, Peter Östman, Maria Tolppanen, Merja Mäkisalo-Ropponen, Johanna Karimäki, Esko Kiviranta, Eva Biaudet, Sari Sarkomaa ja Timo Harakka esittävät 20.12.2017 jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä huolensa CODA-lasten (Children Of Deaf Adults) äidinkielen opetuksen tilanteesta.

Keväällä 2016 opetus- ja kulttuuriministerille tehtiin kaksi kirjallista kysymystä äidinkieleltään viittomakielisten oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä, erityisesti äidinkieleltään viittomakielisen kuulevan eli CODA-oppilaan oikeudesta saada viittomakielen opetusta. Tässä yhteydessä OKM ja Kuurojen Liitto sopivat yhteistyöstä tällaisten oppilaiden lukumäärän selvittämiseksi. Selvityksen tulokset jäivät kuitenkin heikoiksi osin siksi, ettei kouluissa tavallisimmin tunnisteta viittomakieltä käyttäviä kuulevia lapsia eikä heidän viittomakieleen liittyviä tarpeitaan. 

Kirjallisessa kysymyksessä todetaan, että laki tunnustaa CODA-lasten viittomakielisen ja -kulttuurisen identiteetin. Näiden lasten oikeus saada opetusta äidinkielessään/toisessa kielessään viittomakielessä toteutuu kuitenkin tällä hetkellä vain erittäin satunnaisesti muutaman opetuksenjärjestäjän vapaaehtoisuuden pohjalta.  

Myös uusiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu, että viittomakielisten opetuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Viittomakieltä käyttävien kuulevien oppilaiden opetuksen järjestämisessä on kuitenkin ollut jatkuvia ongelmia, sillä viittomakielen käyttöä koskevat pykälät eivät ole tältä osin riittävän selkeitä.

Kirjallisessa kysymyksessä kysytään, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin muuttaakseen valtioneuvoston asetusta niin, että CODA-lapsi voi saada kaksi (2) vuosiviikkotuntia viittomakielen opetusta niin kutsuttuna ylläpito-opetuksena ja aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin muuttaakseen perusopetuslakia niin, että CODA-lasten oikeus saada viittomakielen ja viittomakielisen kulttuurin opetusta ja tukea toteutuu? 

Kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisesta valtioneuvostolle.

Hyödyllisiä linkkejä