9.6.2018

Kuurojen Liiton liittokokous: Viittomakieliset osaamiskeskukset laskisivat soten kustannuksia

  • Liittokokouksen perinteinen ryhmäkuva
  • Uusista hallituksen jäsenistä äänestettiin
  • Puheenjohtaja Jaana Aaltonen kiitti uusia ja vanhoja hallituksen jäseniä
  • Hallitus 2018-2019: Ronja Tammisara, Joonas Lehtimäki, Cecilia Hanhikoski, Rami Kiiskinen, Jaana Aaltonen, Jarkko Helminen, Arja Peltokorpi, Jari Malkamäki ja Nina Sivunen
  • Uusi vaalivaliokunta
Kuurojen Liiton liittokokous käynnistyi Lahdessa puheenjohtaja Jaana Aaltosen avaamana. Vauhdikkaasti sujunut kokous sujui hyvässä hengessä ja uusi hallitus sai eväitä tulevaan toimikauteensa. Julkilausumassa vaadittiin viittomakielen osaamiskeskuksia.

Tervehdyksensä liittokokoukselle toivat Lahden kaupungin hallituksen puheenjohtaja Pekka Komu, Lahden Kuurojen Yhdistyksen puheenjohtaja Terhi Lappinen, Kuurojen Palvelusäätiön toimitusjohtaja Pekka Räsänen, Suomen Kuurosokeat ry:n puheenjohtaja Tuula Hartikainen ja Teatteri Totin hallituksen jäsen Tero Suominen ja varapuheenjohtaja Risto Rautanen.

Edustettuna liittokokouksessa oli 32 jäsenyhdistystä 46 edustajalla. Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Iina Öykkönen.

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esitteli vuosikirjasta 2017 tärkeimpiä poimintoja viime vuoden toiminnasta; vuosikirjaan voi tutustua oheisesta linkistä. Edustajien kommenteissa muistutettiin vielä ikääntyvien kuurojen tilanteesta ja yhteistyöstä liiton ja yhdistysten välillä. Toimintakertomus hyväksyttiin ilman muutoksia.

Liiton talousasioista vastanneen johtaja Raija Jokilan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, esitteli  Jokinen myös tilinpäätöksen vuodelta 2017. Liiton tuotot olivat 7,0 milj. euroa ja kulut 6,9 milj. euroa. Liiton omavaraisuusaste on 79,1 %. Liittokokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Toiminnanjohtaja Jokinen alusti seuraavaksi toimintasuunnitelmaan 2019. Toimintasuunnitelmaan voi tutustua tarkemmin liittokokouksen materiaalipaketissa, johon linkki ohessa. Edustajat kyselivät muun muassa tulevien alueellisten foorumien valmisteluista. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

Iltapäivän puolella tutustuttiin vuoden 2019 talousarvioon. Markku Jokinen esitteli ensi vuoden lukuja ja liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen. Myös talousarvioon voi tutustua liittokokousmateriaaleissa, linkki ohessa.

Jäsenyhdistykset olivat tehneet yhden esityksen, jossa esitettiin liiton nimen muuttamista Viittomakielinen Liitto ry:ksi. Liittokokous katsoi esityksen ja hallituksen vastauksen viittomakieliset esitykset, joihin voi tutustua Yhdistyshuoneessa. Hallituksen vastaus hyväksyttiin.

Henkilövalinnat

Kuurojen Liiton hallitukseen ehdolla olivat Cecilia Hanhikoski, Heidi Joffel-Meerwijk, Joonas Lehtimäki ja Jari Malkamäki. Vaalivaliokunta toteutti ehdokkaiden haastattelukierroksen, jonka jälkeen pidettiin suljettu lippuäänestys. Erovuoroisista hallitukseen valittiin uudestaan Cecilia Hanhikoski Helsingistä ja Jari Malkamäki Tampereelta sekä uutena jäsenenä Joonas Lehtimäki Turusta. Hallituksesta jäi pois Salla Fagerström.

Vaalivaliokuntaan valittiin erovuoroisista jäsenistä uudelleen Brita Peura, Hanna Tuomaala ja Rami Valtasaari sekä uutena jäsenenä yhden vuoden ajaksi Piia Pyhtinen.

Liittokokouksen julkilausumassa vaadittiin, että viittomakieltä käyttävien kielellisten ja vammaisoikeuksien varmistamiseksi maahamme perustetaan viisi viittomakielen osaamiskeskusta. Julkilausuman voi lukea kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Vuoden 2019 liittokokous järjestetään Helsingissä.

Hyödyllisiä linkkejä