10.2.2020

Kuurojen Liitto hakee järjestösuunnittelijan sijaista

Kuurojen Liitto ry hakee 

JÄRJESTÖSUUNNITTELIJAN SIJAISTA alkaen sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestäen 31.12.2020 saakka.

Järjestösuunnittelija toimii Kuurojen Liiton yhdistysohjelman koordinoijana, kehittäjänä ja kouluttajana. Järjestösuunnittelijan tehtävänä on myös tarjota viittomakielisen järjestötoiminnan neuvontaa Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksille ja niiden ryhmätoiminnoille sekä muille viittomakielisille vertaisryhmille. Järjestösuunnittelijan työ on osana Kuurojen Liiton viittomakielistä aluetyötä, johon kuuluu alueellinen vaikuttamistyö.

Monipuolisten tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, korkeakoulututkintoa tai tutkintoa soveltuvalta alalta, hyvää suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen taitoa, hyviä tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä aiempaa järjestökokemusta. Eduksi katsotaan ruotsin ja englannin kielen taito. Työ on valtakunnallinen ja toimipaikkana on Helsinki.

Sijaisuus täytetään rahoitusehdolla 100% työajalla. Palkka määräytyy sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 23.2.2020. Vapaamuotoinen hakemus sähköisesti: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?bbaf06e0

Mahdolliset työhaastattelut pidetään viikolla 9 tai 10.

Lisätiedot: aluetyön johtaja Helena Torboli vain tekstiviestit 050 595 1842 (myös WhatsApp), helena.torboli@kuurojenliitto.fi