11.9.2015

Kuurojen Liitto vetoaa tv-tekstitysten puolesta

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on asettanut elokuun alussa työryhmän selvittämään ja arvioimaan Suomen mediamarkkinoita. Työryhmän tehtävänä on selvittää, minkälaiset sääntelyt media-alalla asettavat rajoituksia kilpailuasetelmiin ja yritysten toimintaedellytyksiin. Ryhmä mietttii myös tv-tekstitysvelvollisuuksien vaikutusta median toimintaedellytyksiin. Kuurojen Liitto on lähettänyt 11. syyskuuta Bernerin työryhmälle vetoomuksen tv-ohjelmatekstitysten puolesta.

Vetoomuksessaan liitto ilmaisee syvän huolensa tv-tekstitysten puolesta ja haluaa muistuttaa työryhmää lainkohdista, joissa korostuvat erityisesti yksilön oikeudet yhdenvertaiseen tiedonsaantiin ja mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Koko vetoomus on ohessa liitteenä. Alla myös linkki Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnbergin tv-tekstitystä käsittelevään blogikirjoitukseen.

Aiemmin tällä viikolla Kuurojen Liitto on lähtettänyt myös Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle vuosittaisen lausuntonsa Yleisradion hallintoneuvoston vuoden 2014 vuosikertomuksesta. Siinä liitto tuo esille erityisesti huolensa siitä, että Yleisradio ei tarjoa ohjelmaa suomenruotsalaisella viittomakielellä.

Kiitosta Yleisradio saa puolestaan siitä, että viittomakielisten materiaalien määrä Yle Areenassa on kasvanut ja suomalaiselle viittomakielelle tulkattujen ohjelmien määrä lisääntynyt. Samalla liitto muistuttaa, että kaikilla kuuroilla viittomakielisillä ei ole mahdollisuuksia hyödyntää verkkopalveluita ja että tulkatut ohjelmat ovat aina toissijainen vaihtoehto viittomakielellä tuotetuille ohjelmille. Myös tämä lausunto liitteenä ohessa.

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot