12.6.2019

Kuurojen yhteisö tukee valtion historian vääryydet -sovintoprosessia

Kuurojen Liiton vuoden 2019 liittokokous pidettiin 8. kesäkuuta Helsingissä. Paikalla oli 29 jäsenyhdistystä 44 edustajalla. Tämä kokous oli tärkeä, sillä liittokokousväki allekirjoitti kokouksen päätteeksi erityisen julkilausuman koskien kuurojen historian vääryyksien sovintoprosessia.

Kuurojen lähihistoria sisältää vaikeita asioita: pakkosterilisaatioita, puhumaan pakottamista, avioliittokieltoja ja syrjintää. Esille on tullut myös kertomuksia fyysisestä väkivallasta.

Liittokokouksessa toiminnanjohtaja Markku Jokinen esitteli kuurojen historian vääryyksien selvitysprosessin vaiheita ja nykytilannetta. Selvitysprosessin ensimmäisenä askeleena on tiedon kerääminen, jäsentely ja tuominen päivänvaloon.

Uhreja tulee kuulla, ja traumojen ja vaikeiden asioiden käsittelyssä käyttää asiantuntijoita. Jokinen korosti, että prosessiin osallistutaan vain omasta tahdosta, ketään ei pakoteta haastateltavaksi. Samassa yhteydessä on tärkeää selvittää mahdollisia korvauksia uhreille. Lisäksi uhreille on tarvittaessa järjestettävä omakielistä psykososiaalista tukea.

Liittokokouksen väki osoitti tukensa

Yhdistysten edustajat valtuuttivat yksimielisesti Kuurojen Liiton hallituksen viemään selvitysprosessia eteenpäin.

Myös liittokokouksen julkilausumassa tuetaan uuden hallitusohjelman kirjausta, jossa luvataan käynnistää valtiollinen sovintoprosessi kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa. Liittokokous haluaa muistuttaa, että tässä työssä tulee olla kuurojen yhteisön vahva osallisuus kaikissa vaiheissa. 

Työministeri Harakka mukana tukijoukoissa

Kokouksessa vieraillut työministeri Timo Harakka totesi, että hallituksen käynnistämä sovintoprosessi on historiallisesti merkittävä asia, sillä näin tehdään ensimmäistä kertaa Suomen historiassa.

- Hallituksen tavoitteena on, että vääryyksiä kokeneesta yhteisöstä tuntuu, että heitä kuullaan. Sitten asia voidaan katsoa jätetyksi taakse.

Liittokokouksen osallistujien allekirjoittama julkilausuma tullaan luovuttamaan myöhemmin vastaavalle ministerille. Kuurojen Liiton johtaja Laura Pajusen mukaan Kuurojen Liitto seuraa sovintoprosessin edistymistä tarkkaan ja perustaa sitä varten työryhmän.

Hyödyllisiä linkkejä