9.10.2015

Kuurot pakolaiset tarvitsevat laadukasta tulkkausta

Kuurojen Liitto on tiivistänyt yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta kuurot pakolaiset tavoitettaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että pakolaiset saavat laadukasta tulkkausta. Tällä hetkellä noin seitsemän kuuron tai huonokuuloisen pakolaisen tiedetään tulleen Suomeen. Kuuroihin pakolaisiin liittyvistä asioista voi kysyä neuvoa Kuurojen Liitosta.

Erityisasiantuntija Marika Rönnberg kertoo, että Kuurojen Liitto pyrkii pitämään viranomaiset ja vastaanottokeskukset tietoisina kuurojen pakolaisten tarpeista.

Rönnbergin mukaan erityisesti tulkkauksesta on tärkeää tiedottaa. Kansainvälistä viittomista hallitsevia tulkkeja on varsin vähän. Toisaalta maahan saapuvalla pakolaisella ei välttämättä ole edes oman maan viittomakieli kovin hyvin hallussa. Tällaisessa tilanteessa saattaa auttaa, jos tulkin työpariksi tulee kansainvälistä viittomista osaava kuuro, joka toimii välittäjänä ulkomaalaisen kuuron ja tulkin välillä.

- Tietoisuuden lisääminen on tärkeää jo siksi, että vastaanottokeskuksissa osataan reagoida siihen, jos joku on kuuro.

Facebookiin on jo aikaisemmin perustettu ryhmä, jossa vapaaehtoiset jakavat tietoa kuurojen pakolaisten auttamisesta. Rönnberg toivoo, että jatkossa viittomakielisillä olisi oma vapaaehtoisten ryhmä Punaisen Ristin organisaatiossa. Tästä käydään parhaillaan alustavia keskusteluja Punaisen Ristin kanssa.

- Sitä kautta kuurot vapaaehtoiset saisivat koulutusta ja kriisitilanteissa viittomakielisille tarkoitettu palvelu olisi heti käytössä, sanoo Rönnberg.

Kuurojen Liiton yhteistyökumppaneita pakolaisasioissa ovat Kuurojen Palvelusäätiö, Suomen Punainen Risti ja vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma.

- Heidän kanssaan keskustellaan parhaillaan työnjaosta. Lisäksi meiltä mukana keskusteluissa ovat kuntoutussihteerimme, viittomakielinen vapaaehtoistoiminta Viva ja Kuurojen kansanopisto.

Marika Rönnberg koordinoi kuuroja pakolaisia koskevia asioita Kuurojen Liitossa. Rönnberg välittää yhteydenotot tarvittaessa niille kumppaneille, joiden tontille asia kuuluu. Yhteystiedot löytyvät alta.

Marika Rönnberg
Erityisasiantuntija
Puh +358 44 7524 324
Sähköposti marika.ronnberg@kuurojenliitto.fi

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot