1.9.2017

Livs-projekti päätökseen - seuraavana askeleena suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutus

 • Livs-koulutuksen opiskelijat.
  Livs-koulutuksen opiskelijat kukitettiin seminaarin lopulla.
 • Mikaela Nylander
  Kansanedustaja Mikaela Nylander (RKP) toivoi avajaispuheessaan, että suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutus saa tarvittavan rahoituksen pikaisesti.
 • Magdalena Kintopf-Huuhka ja Lena Wenman
  Magdalena Kintopf-Huuhka ja Lena Wenman kertoivat Finlanssvenska teckenspråkigan dova.fi -verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta.
 • Annika Aalto
  Annika Aalto (oikealla) havainnollisti legoilla, miten koordinoidut suomenruotsalaisen viittomakielen palvelut voisivat rakentua.
Lev i vårt språk (Livs) -projektin loppuseminaari järjestettiin 1.9. Valkeassa talossa, Helsingissä. Humakin Livs-projekti (2015–2017) on osa suomenruotsalaisen viittomakielen elvytysohjelmaa.

Livs-projektin tavoitteena oli luoda pohjaa suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutukselle. Tätä varten koottiin ensin opetusmateriaalia sekä koulutettiin suomenruotsalaisen viittomakielen ohjaajia. Projektin koulutukseen osallistuneet 14 opiskelijaa esittelevät seminaarissa lopputöitään, jotka käsittelivät suomenruotsalaisia kuuroja, heidän kieltään ja kulttuuriaan. Aiheet vaihtelivat kielen tutkimuksesta lasten satuun.

Seminaarin avasi kansanedustaja Mikaela Nylander, joka on tehnyt aktiivisesti töitä suomenruotsalaisen viittomakielen elvyttämisen puolesta.

- Liiton näkökulmasta ja kielen elvytyksen näkökulmasta oli alusta asti tärkeää, että kielitietoisuus lisääntyy koulutuksen myötä. Se on mielestäni toteutunut! Yhteistyö on sujunut mutkitta ja kaikki muistaneet koko projektin ajan yhteisen johtotähtemme, eli itse kielen, suomenruotsalaisen viittomakielen, tiivisti loppuseminaarin tunnelmia Kuurojen Liiton erityisasiantuntija ja itsekin projektissa opiskellut Annika Aalto.

Seminaari päättyi opiskelijoiden vaikuttavaan esitykseen, Maamme-lauluun suomenruotsalaisella viittomakielellä. Itse projekti päättyy virallisesti 2017 vuoden lopulla.

- Koulutuksen aikana opiskelijaryhmästämme on muovautunut tiivis pieni yhteisö. Kuurojen Liitto haluaa toimia ryhmän koolle kutsujana tulevaisuudessa, jotta ryhmä jatkaisi hienoja keskusteluitaan kieleen liittyen, jatkaa Annika Aalto.

Livs-projektin jälkeen seuraavana askeleena on käynnistää suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutus, jonka toteuttamiseen Humak on rahoitusehdolla sitoutunut. Mikaela Nylanderin mukaan tulkkikoulutukseen ollaan varaamassa rahoitusta.

Liiton Viittomakielinen kirjasto julkaisee kaksi Livs-hankkeessa syntynyttä tuotetta syksyn 2017 aikana. Marraskuussa julkaistaan nelikielinen satu. Sadun käännöksestä suomenruotsalaiselle viittomakielelle vastasi kaksi Livs-hankkeen opiskelijaa, käännös tehtiin opintojen lopputyönä. Kirjaston toinen julkaisu on ohjeisto suomenruotsalaisen viittomakielen keräämisestä kielentutkimuksen tueksi. Ohjeiston käännöksestä ja viittomisesta suomenruotsalaiselle viittomakielelle vastasi kaksi Livs-hankkeen työntekijää.

Hyödyllisiä linkkejä