16.5.2017

Mitä Kuurojen Liitossa tehtiin vuonna 2016?

Kuurojen Liiton vuoden 2016 toimintaa esittelevä vuosikirja on selattavissa liiton verkkosivuilla.

Vuosikirjassa Kuurojen Liiton työntekijät kertovat vuoden 2016 keskeisistä tapahtumista sekä teemoista, joiden parissa on työskennelty. Vuosikirjasta on julkaistu sekä suomen- että ruotsinkielinen versio, ja prosessien johtajien tekstit löytyvät myös suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä.

Vuosikirja on jaoteltu Kuurojen Liiton prosessiorganisaation mukaisesti neljän osaan:

  • Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys
  • Asiakkaan toimintaedellytysten tukeminen
  • Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja
  • Hallinto ja viestintä.
Hyödyllisiä linkkejä