31.1.2016

Neuvottelupäivät päätökseen – yhdistyksissä on voimaa!

  • Paneelikeskustelussa irakilaiset maahanmuuttajat Salem ja Dishad sekä Heli Berg ja Minna Rytimaa
  • Kokouksessa oli myös sunnuntaina hyvä fiilis
  • Yhdistysten tilannetta pohdittiin ryhmätöissä
  • Hallituksen jäsen Cecilia Hanhikoskea kiinnosti ryhmätöiden tulokset
  • Iltapäivällä sali täyttyi seuraamaan keskustelua kuuroista turvapaikanhakijoista
  • Viestiseinällä keskusteltiin vilkkaasti Katja Merentien haastattelun aikana
  • Varapuheenjohtaja Nina Sivunen ja puheenjohtaja Jaana Aaltonen pitivät kokouksen loppusanat
Toinen kokouspäivä käynnistettiin lauantain tapaan fillismittauksella. Päivän vetäjät, varapuheenjohtaja Nina Sivunen ja nuorisotoimikunnan edustaja Liisa Halonen, paljastivat mittauksen tulokset: fiilis oli edelleen erittäin hyvä.

Aamulla yhdistyksillä oli myös tilaisuus esitellä tulevia tapahtumia. Tulossa on muun muassa Viito!-päivät 12.–13.2., kuurojen historia seuran perustamiskokous 20.2., Etelä-Suomen piirin talvipäivät 5.3. ja kulttuuripäivät Mikkelissä 21.–22.5. Lisäksi muistutettiin, että kesäkuun liittokokous pidetään tällä kertaa Porissa.

Päivän ensimmäisenä teemana oli järjestöpoliittisen ohjelman kick-off. Johtaja Laura Pajunen alusti aiheeseen ja kertoi, että ohjelman teko sai alkunsa Helsingin Kuurojen Yhdistyksen aloitteesta liittokokouksessa 2014.  Liiton strategiassa myös asetetaan tavoitteeksi, että järjestöt ovat uudistuneita, elinvoimaisia ja verkottuneita. Työ etenee vuonna 2016 valmistelutöillä ja hallitus nimeää tehtävään työryhmän, johon osallistuu myös yhdistysten edustajia.

Aluetyöntekijä Annukka Hiekkanen jakoi edustajat ryhmätöitä varten kolmeen kiertävään ryhmään. Tehtävänä oli yhdessä pohtia yhdistysten toimintaa ja tulevaisuutta: mitä vahvuuksia, heikkouksia ja haasteita on.

Ryhmätöiden yhteenvedossa yhdistyksiltä toivottiin muun muassa aktiivisuutta ja rohkeutta sekä tukea jäsenille. Myös yhdistystoiminnan osaamista kaivattiin lisää. Nuorista oli kova huoli: kuinka heidät saadaan toimintaan mukaan. Yhdistysten vahvuuksina pidettiin kuitenkin yhteishenkeä, positiivista ilmapiiriä ja tasa-arvoa. Monessa yhdistyksissä on myös tehty aktiivisesti alueellista edunvalvontatyötä. Kuten yhdessä lapussa ytimekkäästi todettiin ”Hyvä on yhdistys”.

Yhdistyksissä nähtiin paljon voimavaroja. Menestystekijöinä pidettiin muun muassa joustavuutta, luottamusta ja eteenpäin menemistä. Ongelmiakin on, rahoituksen puute ja jäsenkato huolestuttivat. Liiton ja yhdistysten yhteistyötä toivottiin kehitettävän; liitolta haluttiin enemmän läsnäoloa ja vuorovaikutusta.

Iltapäivän teemana oli kuurot turvanhakijat Suomessa. Päivän vetäjät Nina Sivunen ja Liisa Halonen käynnistivät keskustelun kertomalla ensin omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan pakolaiskriisistä, sen uutisoinnista ja oikeista termeistä.

Nina Sivunen haastatteli Katja Merentietä, joka on aktiivisesti edistänyt kuurojen turvapaikanhakijoiden tilannetta. Viime vuonna Facebookiin Deaf Refugees in Finland –ryhmän perustanut Merentie kertoi ryhmän perustamisen taustoista ja Suomeen tulleista kuuroista turvapaikanhakijoista. Merentie arvioi Suomeen tulleen yhteensä noin 30 viittomakielistä turvapaikanhakijaa, näistä 18 on kuuroja.

Facebook-ryhmä on toiminut siltana viranomaisten, vapaaehtoisten auttajien ja turvapaikanhakijoiden välillä. Merentie antoi kiitosta aktiivisille yhdistyksille, jotka ovat muun muassa tarjonneet maahanmuuttajille kielikoulutusta, sekä kaikille vapaaehtoisille auttajille. Merentie kertoi saaneensa työstään paljon positiivista palautetta, mutta valitettavasti myös vihaviestejä ja uhkauksia, joista on tehty rikosilmoitus. Tsemppiä Katjalle työhön!

Teema jatkui paneelikeskustelussa, jossa Katja Merentie, irakilaiset maahanmuuttajat Dishad ja Salem sekä Minna Rytimaa Oulun Kuurojen Yhdistyksestä ja Heli Berg Etelä-Karjalan Kuurot ry:stä kertoivat omia kokemuksiaan pakolaiskriisistä, pakolaisuudesta ja auttamistyöstä. Keskustelu oli erittäin vilkasta sekä paikan päällä Valkeassa talossa että Viestiseinällä.

Päivän lopuksi verrattiin fiilismittauksen tuloksia ja suunta oli koko ajan ylöspäin: viimeisessä mittauksessa fiilis oli 100 % positiivinen. Puheenjohtaja Jaana Aaltonen ja Nina Sivunen päättivät kokouksen kiittäen kokousväkeä hienosta viikonlopusta. Seuraavan kerran yhdistyksen edustajat kokoontuvat liittokokoukseen Poriin 11.–12. kesäkuuta.

Neuvottelupäivien suoraa verkkolähetystä seurattiin ensimmäisenä kokouspäivänä yli 500 osoitteessa ja Viestiseinälle lähetettiin viikonlopun aikana lähes 300 kommenttia ja kysymystä. Kiitos kaikille katsojille ja kommentoijille!