30.1.2016

Neuvottelupäivillä oli hyvä fiilis

 • Yleisöä auditoriossa
  Paikalla oli 40 edustajaa 30 yhdistyksestä
 • Sihteeri Marika Rantanen
  Sihteeri Marika Rantasella oli myös hyvät fiilikset
 • Puheenjohtaja Jaana Aaltonen antoi Päivi Lapille ison halauksen
 • Viestiseinälle lähetettiin yli 100 viestiä
 • Kokousväki keskusteli vilkkaasti eri teemoista
 • Laura Pajunen esitteli Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen -prosessia
 • Kaisa Alanteen rastilla tutustuttiin Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys -prosessiin
Kuurojen Liiton puheenjohtaja Jaana Aaltonen avasi vuoden 2016 Yhdistystason neuvottelupäivät toivottamalla kaikille ensin hyvää uutta vuotta. Ensimmäisen kokouspäivän aluksi tehtiin myös fiilismittaus ja sen mukaan kokousväki oli heti aamusta varsin iloisella mielellä.

Aamupäivän ensimmäisenä aiheena oli liiton organisaatiouudistus. Toiminnanjohtaja Markku Jokinen toivotti edustajat myös omasta puolestaan tervetulleiksi: paikalla oli arviolta 40 edustajaa 30 yhdistyksestä, nuorisotoimikunnan edustajat sekä muuta kiinnostunutta yleisöä. Jokinen totesi yhdistysten edustajien olevan koko työnsä pohja: ”Ilman teitä en pärjää”.

Prosessiorganisaatio otettiin vuoden alusta käyttöön ja suurin osa kokousväkeä olikin jo jonkin verran ehtinyt perehtyä asiaan. Uudistuksessa liiton hallinnollisia rakenteita kevennettiin ja johtoryhmä uudistui. Aluetyötä uudistettiin niin, että uusista aluetyötekijöistä osa keskittyy palveluohjaukseen ja osa järjestöohjaukseen. Lisäksi kahden aluetyöntekijän toimialueena on tieto- ja viestintätekniikan ohjaus.

Lisätietoja aluetyöstä sekä uusista työllisyyskoordinaattoreista: Alueelliset palvelut

Jokinen painotti asiakasnäkökulmaa ja palvelujen laatua; nämä ovat avaintekijöitä uudessa organisaatiossa. Myös palautteen saanti on erittäin tärkeää ja tämä herättikin paljon keskustelua. Muun muassa viittomakielisen palautteen antamismahdollisuutta toivottiin.

Liiton neljän pääprosessin johtajat Kaisa Alanne, Laura Pajunen, Helena Torboli ja Raija Jokila esittäytyvät ja kertoivat vastuuprosesseistaan. Lisätietoja liiton prosesseista johtajien haastatteluissa, jotka löytyvät: www.kuurojenliitto.fi/ajankohtaista/uutiset

Iltapäivä aloitettiin muistamalla liiton pitkäaikaista työntekijää, entistä palvelujohtaja Päivi Lappia, joka pian lopettaa liiton palveluksessa. Puheenjohtaja Jaana Aaltonen muisteli Päivin 30-vuotista uraa ja kiitti häntä lämpimästä näistä vuosista. Kiitoksena tästä työpanoksesta Päivi Lapille luovutettiin liiton 100-vuotisjuhlamitali.

Tämän jälkeen vuorossa olivat yhdistysten toivomat teemat. Ensin syvennyttiin Kelan tulkkauspalveluun. Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg kertoi Kelan palvelujen nykytilanteesta ja edustajat esittivät useita kysymyksiä. Erityisen paljon harmia on aiheuttanut tulkkien jatkuva vaihtuminen, suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkien saatavuus ja tulkkauksen tason vaihtelu. Monesta tuntui myös siltä, ettei Kela huomioi asiakkaan toiveita. Rönnberg vakuutti edunvalvontatyön jatkuvan, ja kaikista ajankohtaisista asioista tiedotetaan aina myös liiton verkkosivuilla.

Toisena yhdistysten toivomana teemana oli sosiaalinen media.  Nuorisotoimikunnan edustaja Aino Laiho ja Jaana Aaltonen alustivat aiheeseen esittelemällä suosituimpia somekanavia ja niiden viittomia. Edustajista suurin osa oli mukana ainakin WhatsAppissa ja Facebookissa. Aino ja Jaana toivat esille myös sosiaalisen median ongelmia: keskustelussa käytiin läpi vihapuhetta, sananvapautta ja kuvien julkaisua. Somekokemukset herättivät vilkasta keskustelua.

Iltapäivän fiilismittauksen mukaan tunnelma oli vielä aamusta kohonnut; kaikilla oli siis varsin hyvä fiilis. Päivän aikana käytössä oli myös Viestiseinä, johon sekä yleisö paikan päällä että kotikatsojat lähettivät yli 100 kysymystä ja kommenttia.

Päivän viimeisenä ohjelmanumerona oli prosessisuunnistus. Edustajat jakautuivat neljään ryhmään, jotka kiersivät ”rasteilla” tutustumassa tarkemmin kuhunkin prosessiin. Päivän lopuksi kokousväellä oli vielä mahdollisuus tutustua Kuurojen museon C.O. Malmista kertovaan näyttelyyn.

Neuvottelupäivät jatkuvat su 31.1. klo 9.00.  Aamun ensimmäisenä aiheen on järjestöpoliittisen ohjelman kick-off, iltapäivän teemana on puolestaan kuurot turvapaikanhakijat. Keskusteluun voi osallistua Viestiseinän kautta.

 

Hyödyllisiä linkkejä