6.3.2017

Neuvottelupäivillä tuotiin arjen näkökulmia vaikuttamistyöhön

 • Neuvottelupäivät
 • Netta Keski-Levijoki neuvottelupäivillä
 • Markku Jokinen neuvottelupäivillä
 • Päivi Mäntylä neuvottelupäivä
 • Yhdistysten edustajia neuvottelupäivä
 • Yhdistysten edustajia neuvottelupäivä
 • Rami Valtasaari neuvottelupäivä
 • Kahvitarjoilu neuvottelupäivä
 • Kahvitauko neuvottelupäivä
 • Kahvitauko neuvottelupäivä
 • Kahvitauko neuvottelupäivä
 • Kahvitauko neuvottelupäivä
 • Helena Järvi neuvottelupäivä
 • yhdistysten edustajia neuvottelupäivä
 • Neuvottelupäivä vetäjät
 • aplodit neuvottelupäivä
 • Neuvottelupäivä edustaja puheenvuoro
Kuurojen Liiton yhdistystason neuvottelupäivät pidettiin Tampereella 4.3.2017. Tapahtumaan osallistui edustajia 25 yhdistyksestä ympäri Suomea ja tunnelma Työväenmuseo Werstaan tiloissa oli innostunut. Neuvottelupäivät järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa yksipäiväisinä ja ajankohtakin oli vaihtunut tammikuusta maaliskuuhun. Tilaisuudesta toteutettiin myös suora verkkolähetys, jota seurattiin yli 300 laitteen ääressä, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Toiminnanjohtaja Markku Jokinen kiittelee neuvottelupäivien myönteistä tunnelmaa.

Tänä vuonna neuvottelupäivien ohjelmassa keskityttiin pitkälti kahden valmisteilla olevan ohjelman kommentointiin yhdistysten näkökulmasta. Sekä järjestöpoliittinen että kielipoliittinen ohjelma tullaan esittelemään kesäkuussa Kuurojen Liiton liittokokoukselle.

Yhdistysten tulevaisuus tapetilla

Järjestöpoliittisen ohjelman työryhmä on kerännyt viittomakielisten näkökulmia yhdistysten tulevaisuuteen laajalla verkkokyselyllä. – Kyselyyn on saatu hyvin vastauksia, ja ne ovat todella arvokasta materiaalia meille, kun ohjelmaa kootaan, kiitteli järjestöohjaaja Netta Keski-Levijoki. Aamupäivän keskusteluissa keskityttiin pohtimaan sitä, millaisia piirteitä elinvoimaisella yhdistyksellä on. Keskustelussa esiin nousivat mm. jäsenistön toiveiden huomioiminen toimintaa suunniteltaessa, monipuolisten vapaaehtoistehtävien tarjoaminen sekä virkistystoiminnan tärkeys. Yhdistysten kehittymisen kannalta avainasioina pidettiin rohkeutta seurata muutosta, joka yhteiskunnassa tapahtuu. Tämä voi tarkoittaa matalan kynnyksen toimintaa vaikkapa kertaluonteisten pop-up tapahtumien muodossa. Tärkeänä pidettiin myös turhien jännitteiden purkamista, esimerkiksi nuorten ja vanhempien jäsenten väliltä. Uutena näkökulmana keskusteluun nousivat erilaiset jäsenedut ja -palvelut.

– Yhdistykset ovat kieltämättä uuden tilanteen edessä – kuinka reagoida yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja olla silti kytköksissä jäsenistön arkeen? Yhdistystoiminnan kehittämisessä tarvitaan uutta asennetta ja raikkaita tuulia. Toteutustapoja voi olla monia, pohti Kuurojen Liiton hallituksen puheenjohtaja Jaana Aaltonen tauolla.

Palveluja omalla kielellä

Kielipoliittista ohjelmaa lähestyttiin konkreettisten kysymysten kautta. Erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund korosti, että sote-uudistuksen yhteydessä on mahdollista toteuttaa viittomakieliloikka, mutta tämä vaatii vaikuttamistyötä laajalla rintamalla. Maakuntahallinto päättää jatkossa monista palveluista, jotka nyt ovat kuntien vastuulla.

Esteettömän palvelun käsite ei ole vielä viranomaisille tai yrityksille selvä. Yleisöä tyrmistytti asiantuntija Päivi Mäntylän kertoma tuore esimerkki, jossa viittomakielinen junamatkustaja oli lähettänyt VR:lle palautetta. Hän oli toivonut, että asemilla ja junissa oleviin näyttötauluihin saataisiin samat tiedot kuin kuulutuksissa, vaikkapa junien myöhästymisestä. VR oli vastauksessaan tiedustellut, eikö asiakas voisi ottaa kuulokoiraa mukaan matkoilleen. Vaikuttamistyölle on siis tarvetta.

Osallistujista kootuissa ryhmissä pohdittiin, mitkä olisivat kaikkein tärkeimmät palvelut, joita haluttaisiin saada suoraan viittomakielellä, ilman tulkkausta. Osallistujien puheenvuorossa korostuivat erilaiset terveyspalvelut kuten hammaslääkäri, lääkäri ja terapiapalvelut, mutta myös esimerkiksi pankkiasiointiin ja eläinlääkäriin toivottiin mahdollisuutta asioida suoraan viittoen.

Kuntavaalit – vaikuttamisen paikka

Myös lähestyvistä kuntavaaleista keskusteltiin vilkkaasti. Ilahduttavaa on, että viittomakielisiä on ehdolla näissäkin vaaleissa kuntavaikuttajiksi. Kuurojen Liitto tulee julkaisemaan verkkosivuillaan listan viittomakielisistä ehdokkaista, kunhan kaikki ehdokkuudet on vahvistettu. – Kuurojen Liiton kuntavaaliteeseihin on koottu 10 kohtaa, joihin ehdokkaiden huomio halutaan kiinnittää. Esitämme teeseissä saavutettavuustakuuta viittomakielisille palveluille. Teesit on koottu avuksi yhdistysten vaikuttamistyöhön, tiivisti toiminnanjohtaja Markku Jokinen. Osa kuurojenyhdistyksistä on järjestämässä vaalipaneeleita, joko omin voimin tai yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Oulussa kuurojenyhdistys kokeilee yhteistyötä kauppakeskuksen kanssa, heidän järjestämään tilaisuuteen tilataan tulkkaus. Yhteistyössä järjestetyn paneelin työmäärä voikin olla yhdistyksen omaa paneelia kohtuullisempi.

Neuvottelupäivien tärkeää antia olivat myös ne keskustelut, joita osallistujat toistensa kanssa kävivät. Yhdistysten tulevaisuuden kysymykset ovat monin osin samoja, ja ajatusten purkaminen muiden yhdistysaktiivien kanssa antaa voimia omaan luottamustehtävään.

Neuvottelupäivillä valmistauduttiin myös tulevan kesän liittokokoukseen. Toiminanjohtaja Markku Jokinen sanoo olevansa tyytyväinen neuvottelupäivien antiin.

- Keskustelu oli myönteistä ja monipuolista. Toivottavasti moni neuvottelupäiville osallistuneista pääsee myös liittokokoukseen jatkamaan keskustelua. Jos se ei ole mahdollista, toivon heidän välittävän neuvottelupäivien terveiset heille, jotka liittokokoukseen tulevat, sanoo Jokinen.

Seuraavat yhdistystason neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä keväällä 2018 .

Kuurojen Liiton Yhdistyshuoneessa tullaan julkaisemaan  kooste tapahtumasta lähiviikkoina. Tuolloin pääsee katsomaan myös lyhyitä neuvottelupäivillä esitettyjä videoita sekä tutustumaan alustajien diaesityksiin.

Toiminnanjohtaja Markku Jokisen videohaastattelu lisätty juttuun 7.3.2017.

Hyödyllisiä linkkejä