29.5.2019

Oikeusministeriö asetti uuden viittomakielen yhteistyöryhmän

  • Johtaja Kaisa Alanne
Oikeusministeriön uuden viittomakielen yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia viittomakieleen liittyviä asioita ja näin varmistaa hyvää tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä.

Työryhmä seuraa lisäksi viittomakielilain toteutumista sekä lisää eri toimijoiden tietoisuutta lain sisällöistä ja soveltamisesta. Kuurojen Liiton edustajana työryhmässä toimii johtaja Kaisa Alanne.

Viittomakielilaki tuli voimaan vuonna 2015. Se koskee molempia Suomen kansallisia viittomakieliä, sekä suomalaista että suomenruotsalaista viittomakieltä. Viittomakielilain tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista sekä lisätä viranomaisten tietoisuutta viittomakielistä sekä viittomakieltä käyttävistä kieli- ja kulttuuriryhmänä. Lain mukaan viranomaisen on toiminnassaan edistettävä viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään.

Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun.

Hyödyllisiä linkkejä