25.9.2015

Oikeusministeriö julkaisi viittomakielilaista viittomakieliset käännökset

Viittomakielilaki on nyt katsottavissa viitottuna sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä oikeusministeriön YouTube-kanavalla.

Viittomakielilaki tuli voimaan 1.5.2015 ja sen tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista.

Tavoitteena on edistää viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään. Laki koskee suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.

Hyödyllisiä linkkejä