8.11.2018

Palveluohjauksen asiakasrekisterin ylläpidossa noudetaan EU-tietosuojalakia

Kuurojen Liiton asiakasrekisteri on liiton palveluohjauksen käytössä ja se on uudistettu vuoden 2018 alussa.

Asiakasrekisteriä hyödynnetään asiakaspalvelutyössä, tilastoinnissa ja aluetyön kehittämisessä. Asiakkaan tietoja näkevät ja käsittelevät vain palveluohjauksen aluetyöntekijät.

Asiakasrekisterin tietojen tallentamisessa ja päivittämisessä noudetaan vuonna 2018 voimaan astunutta EU-tietosuojalakia. Tietosuojalain mukaan asiakkaiden tietojen tallentamiseen ja päivittämiseen tarvitaan asiakkaan suostumus. Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa omat tietonsa.

Mikäli haluat tarkistaa tai päivittää tietojani, lisätietoja ja tarvittavia lomakkeita saat oheisesta linkistä.

Hyödyllisiä linkkejä