4.6.2018

Parannuksia televisiolähetysten tekstityspalveluihin

Eduskunta päätti nostaa kaupallisten televisiotoimijoiden ääni- ja tekstitysvelvollisuuden määrää. Valtioneuvosto teki asiasta 31.5.2018 muutoksen asetukseen televisio- ja radiotoiminnasta. Kuurojen Liitto on yhdessä Kuuloliiton kanssa ollut aktiivinen edunvalvoja TV-ohjelmien saavutettavuuden edistämisessä

Ääni- ja tekstityspalvelun osuus ohjelmista on uuden asetuksen mukaan Yleisradion osalta 100 prosenttia ja useita eri yleisöryhmiä palvelevien ohjelmistojen osalta 75 prosenttia. Aiemmin jälkimmäisten kiintiö oli 50 prosenttia. Ääni- ja tekstityspalvelua ei kuitenkaan tarvitse liittää suorana lähetyksenä lähetettäviin musiikkiesityksiin eikä suorana lähetyksenä lähetettäviin urheiluohjelmiin.

Velvollisuus koskee ohjelmistoja, jotka ovat vapaasti vastaanotettavissa valtakunnallisesti ja sisältävät päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia ja joilla on merkittävä vuosittainen katseluosuus ja vuosittainen keskimääräinen päivätavoittavuus. Velvoitteen alaisia ohjelmistoja ovat Yleisradion lisäksi MTV3:n, Nelosen sekä Alfa TV:n ohjelmistot. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa erillisellä päätöksellään ne ohjelmistot, joihin ääni- ja tekstitysvelvollisuus on liitettävä.

- Kuurojen Liiton ja Kuuloliiton yhteinen edunvalvontatyö on vaikuttanut siihen, että televisiotoimijoiden tekstitysvelvollisuuden määrää on nyt tehdyllä päätöksellä nostettu, toteaa Kuurojen Liiton eritysasiantuntija Antti Mäkipää.

Liikenne ja viestintäministeriön mukaan muutoksella parannetaan erityisryhmille suunnattuja palveluita ja näkö- ja kuulovammaisten edellytyksiä moniarvoiseen viestintään. Asetus astui voimaan kesäkuun alussa.