28.9.2017

Puheenaiheena Kela

  • kela
Kela julkaisi tulkkauspalvelun kilpailutuksen tulokset 19.9. ja sen jälkeen ei ole muusta puhuttukaan. Asiakkaat, palveluntuottajat, asiakasjärjestöt ja tulkit ovat keskustelleet tuloksista ja niiden seurauksista. Yhteinen huoli on valtava.

Nyt on meneillään kahden viikon valitusaika, jonka aikana palveluntarjoajat voivat vielä yrittää vaikuttaa tilanteeseen. Valitusaika päättyy lokakuun alussa.

Viime aikoina eri asiakasjärjestöt ovat esittäneet kannanottoja, lukuisat mediat uutisoineet ja ulkopuoliset tahot kommentoineet tilannetta vilkkaasti. Osa kannanotoista, uutisista ja kommenteista on listattu allaoleviin Hyödyllisiin linkkeihin.

Kela julkaisi vastikään tiedotteen, jossa se luetteli miten vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu muuttuu. Tiedotteen löydät hyödyllisistä linkeistä. Tiedotteessa todettiin muun muassa, että asiakkaan saaman palvelun laatu paranee, sillä tulkkien määrän vähentämisellä jäljelle jäävät tulkit pyritään työllistämään entistäkin tehokkaammin.

Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg toteaa tiedotteen olevan osittain harhaanjohtava, sillä yksittäinen tulkki on voinut palvella jopa kaikkia tulkkauspalveluun oikeutettuja asiakasryhmiä, jos hänellä on ollut osaamista ja koulutus näihin kaikkiin. Eli yksi tulkki on niin monipuolinen, että hänet on laskettu useaksi.

Nyt Kelan tulkkauspalveluiden hankinta perustuu siihen, että maa on jaettu kuuteen hankinta-alueeseen. Jos tulkki tekee töitä kokopäiväisesti, hän saattoi tarjota itseään resurssiksi kahdelle alueelle ja valita seuraavista vain kaksi ”tuotetta”: tulkkaus suomalaisella viittomakielellä, tulkkaus suomenruotsalaisella viittomakielellä, kirjoitustulkkaus kuulovammaisille, kirjoitustulkkaus kuurosokeille, tulkkaus kuurosokeille ja tulkkaus puhevammaisille. Näistä siis piti valita keinotekoisesti vain kaksi, vaikka olisi koulutus ja osaaminen kaikkiin. Osa-aikaisena itseään tarjoava tulkki saattoi tarjota itsensä vain yhdelle alueelle ja vain yhteen tuotteeseen.

Asiakkaan näkökulmasta tämä tekee palvelusta joustamatonta, sillä erityisesti opiskelutulkkauksessa voi kuurolla asiakkaalla olla tarve saada viittomakielen tulkkausta muilla tunneilla, mutta kielten tunneilla kirjoitustulkkausta. Sama tulkki on voinut hoitaa molemmat tulkkaustavat. Tätä tulkit eivät voi jatkossa tehdä, mikäli eivät ole valinneet asiakkaan kannalta tarvittavia tuotteita.

Hankinnan rajoitukset ja tulkkien määrän vähentäminen ovat siis pahimmassa tapauksessa johtamassa siihen, että "valitettavaksi tilaukseesi ei ole löytynyt tulkkia" -ilmoitus tulee tutuksi yhä suuremmalle joukolle asiakkaista.

Seuraavaksi Kela järjestää 4.10. asiakastilaisuuden aiheena vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun muutokset ja palvelulupaus. Tilaisuudesta on nähtävissä suora lähetys. Näkemyserojen puinti jatkuu siellä.

Hyödyllisiä linkkejä