1.12.2017

STEAn avustusten jakoehdotus 2018

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut avustusten jakoehdotuksen vuodelle 2018. Kuurojen Liiton yleisavustuksena saama summa on haetun mukainen, mutta kohdennetuissa avustuksissa on sen sijaan pudotuksia.

Kuurojen Liiton saama avustuspotti on ehdotuksen mukaan ensi vuonna yhteensä 2 991 000 €. Yleisavustus liiton toimintaan on haetun mukainen (1 350 000 €), ohjeellisessa avustussuunnitelmassa on tuleville vuosille ennakoitu pientä laskua.

Kohdennetuissa avustuksissa on sekä ilahduttavia että huolestuttavia ehdotuksia. Kohdennetuilla toiminta-avustuksilla rahoitetaan liiton aluetoimintaa, kuurojen tiedonsaannin kehittämistä, sopeutumisvalmennuskursseja ja sanakirjatyötä.

Ilahduttavaa on liiton jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin saatu tuki (30 000 €). Avustus on tarkoitettu yhdistysten vertaistukitoiminnan tukemiseen ja liitto avaa ensi vuoden alussa yhdistykselle haun. Lisätietoja hausta tulee lähempänä. 

Kuurojen tiedonsaannin kehittämiseen ehdotettu avustus (Ak14) on samalla tasolla kuin vuoden 2017 avustus. Haettua korotusta ei huomioitu avustuspäätöksessä.
Haettu: 357 000 €
Myönnetty: 257 000 €

Sopeutusvalmennustoimintaan myönnettiin avustusta vähemmän kuin oli haettu suuren siirtyvän avustuksen vuoksi.
Haettu: 196 000 €
Myönnetty: 174 000 €

Sanakirjatyön (Ak9) avustus laskee ensi vuonna, mutta avustustaso säilyy lähes ennallaan siirtyvän avustuksen vuoksi. Tulevien vuosien rahoituksesta liitto ryhtyy neuvottelemaan STEAn ja muiden kumppaneiden kanssa rahoituksen turvaamiseksi.
Haettu: 126 000 €
Myönnetty: 100 000 €

Aluetyön osalta jakoehdotus oli 120 000 € haettua pienempi ja STEA ilmoittaa arvioivansa vuoden aikana toimintaa kokonaisuudessaan. Näistä asioista liitto jatkaa neuvotteluita STEAn kanssa.
Haettu: 1 200 000 €
Myönnetty: 1 080 000 €

Lopullisen päätöksen ensi vuoden avustuksista tekee sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 2018 tammi-helmikuussa.

Avustusten jakoehdotus vuodelle 2018 on nähtävillä STEA:n verkkosivuilla.

Hyödyllisiä linkkejä