5.12.2019

STEAn avustusten jakoehdotus 2020

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut avustusten jakoehdotuksen vuodelle 2020. Kuurojen Liitolle ehdotetut avustukset ovat pitkälti hakemusten mukaiset, mutta sisältävät myös aluetyön ja viestinnän osalta haasteita tuleville vuosille.

Kuurojen Liiton saama avustuspotti on ehdotuksen mukaan ensi vuonna yhteensä 3 203 800 €. Yleisavustus liiton toimintaan on 1 100 000 €, mikä on 86 000 € haettua pienempi. 

Kohdennetuissa avustuksissa ehdotetut avustussummat ovat haetun mukaisia. Kohdennetuilla toiminta-avustuksilla rahoitetaan liiton aluetoimintaa, kuurojen tiedonsaannin kehittämistä ja liiton muuta viestintää, sopeutumisvalmennuskursseja ja sanakirjatyötä. Aluetyön ja viestinnän osalta STEA näkee kuitenkin tarvetta toiminnan tehostamiselle tulevina vuosina.

Kuurojen tiedonsaannin kehittämiseen ja liiton muuhun viestintään
Haettu: 407 000 €
Myönnetty: 407 000 €

Sopeutusvalmennustoimintaan
Haettu: 190 000 €
Myönnetty: 190 000 €

Sanakirjatyöhön
Haettu: 101 800 €
Myönnetty: 101 800 €

Aluetyöhön
Haettu: 1 080 000 €
Myönnetty: 1 080 000 €

Liiton jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin ehdotetaan haetun mukaista summaa 30 000 €. Summa on sama kuin vuonna 2019. Avustus on tarkoitettu yhdistysten vertaistukitoiminnan tukemiseen ja liitto avaa lähiaikoina yhdistykselle haun. Lisätietoja hausta julkaistaan Yhdistyshuoneessa.

Kuurojen, huonokuuloisten, kuulonäkövammaisten sekä puhe- ja kehitysvammaisten tekstipuheluiden välityspalvelun hallinnointi siirtyy kolmen vuoden siirtymäajaksi Kuurojen Liitolle. Tähän STEA ehdottaa vuosittaiseksi tueksi 250 000 €. Tekstipuhelinpalvelua on aiemmin hallinnoinut Kiinteistö Oy Valkea talo ja tavoitteena on siirtymäajan jälkeen, että tekstipuhelinpalvelun tai vastaavan palvelun toteutus siirtyy viranomaisten vastuulle.

Lisäksi työttömien nuorten palkkaamiseen on ehdotettu 45 000 € avustusta.

Lopullisen päätöksen ensi vuoden avustuksista tekee sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 2020 tammi-helmikuussa.

Avustusten jakoehdotus vuodelle 2020 on nähtävillä STEAn verkkosivuilla.

Hyödyllisiä linkkejä