4.2.2019

Suomalaisen viittomakielen taitotasokuvaimet ja arviointikriteerit valmistuneet

  • Työryhmän jäseniä: Anu Savolainen, Outi Ahonen, Riitta Vivolin-Karén, Nina Sivunen, Ritva Takkinen, Ulla-Maija Haapanen, Pia Taalas, Juha Manunen, Hely Korte, Suvi Sjöroos, Sari Ahola, Maritta Tarvonen-Jarva, Sari Ohranen, Reeta Neittaanmäki
Yleinen kielitutkinto (YKI) suomalaisesta viittomakielestä on askeleen lähempänä toteutumista. Jyväskylän Yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) julkaisi kielitutkinnon rakentamisessa tarvittavat taitotasokuvaimet ja arviontikriteerit.

Soveltavan kielentutkimuksen laitos tekee ja arvioi maassamme järjestettävät yleiset kielitutkinnot. Viittomakielten kohdalla ongelmana on se, ettei niistä ole vielä olemassa yleistä kielitutkintoa. Nyt tuo mahdollisuus on askeleen lähempänä toteutumista, kun kielitutkinnon rakentamisen edellytyksenä olevat taitotasokuvaukset ja arviointikriteerit ovat valmistuneet. Kuvaimet ja kriteerit on julkaistu sekä suomeksi että suomalaisella viittomakielellä.

Kuvaimia ja kriteereitä voi jo nyt soveltaen käyttää viittomakielen opetuksen, arvioinnin ja itsearvioinnin tukena. Suunnittelun yhteydessä on myös rakennettu ja testattu kielitutkintoja suomalaisesta viittomakielestä taitotasoille 1-4.  Seuraavaksi tulisi järjestää kielitutkinnon vastaanottajien ja arvioijien koulutus sekä tehdä lain asetukseen suomalaisen viittomakielen kielitutkinnon huomioiva lisäys.

Tällä hetkellä kielitutkinnon voi suorittaa yhdeksästä eri kielestä, mukana on mm. suomi, ruotsi ja pohjoissaame. Todistusta yleisen kielitutkinnon suorittamisesta voi käyttää, kun hakee Suomen kansalaisuutta. Kansalaisuuden saamisen yhtenä ehtona on kielitaito, hakijan tulee osata suomea, ruotsia, suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä. Taidosta tulee olla todistus, jonka saa esimerkiksi suorittamalla yleisen kielitutkinnon taitotasolla 3. 

Ensimmäinen selvitys suomalaisen viittomakielen sisällyttämisestä yleisiin kielitutkintoihin on julkaistu vuonna 2012. Taitotasokuvauksen ja arviointikriteerien laadinta käynnistyi Solkissa vuonna 2013 ja nyt työ on saatu päätökseen.

Hyödyllisiä linkkejä