5.9.2018

Suomi.fi:ssä nyt viittomakielisiä videoita

  • Markus Suomi.fi viittojana
Suomi.fi on julkaissut viittomakieliset videot eläkkeistä, perunkirjoituksesta ja testamentin tekemisestä. Suomi.fi:hin on tulossa lisää viittomakielisiä videoita, muun muassa yleisesittely.

Viime vuonna Suomi.fi julkaisi Kuurojen Liiton kautta asiakaskyselyn, jolla selvitettiin, mistä sisällöistä käännöksiä eniten toivotaan. Viittomakielisiä käännöksiä alettiin tehdä kyselyyn tulleiden vastausten pohjalta.

Käännökset on tehty sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä. Viittomakieliset videot on koottu sekä suomenkielisellä että ruotsinkielisellä puolella omille sivuilleen. Myös suomen- ja ruotsinkielisten sivujen lopusta löytyy linkit viittomakielisiin videoihin, jos kyseisestä aiheesta on tehty käännökset.

Suomi.fi -sivujen oikeassa yläkulmassa on kielivalikko, johon tullaan myöhemmin lisäämään viittomakieli. Tämä tulee helpottamaan viittomakielisten videoiden löytämistä.

Hyödyllisiä linkkejä