4.6.2019

Suora lähetys liittokokouksesta

Kuurojen Liiton liittokokous 2019 pidetään Valkeassa talossa Helsingissä lauantaina 8. kesäkuuta. Liittokokouksen esityslistalla on muun muassa vuosikertomus ja tilinpäätös 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 ja henkilövalinnat.

Lisäksi kokouksessa käsitellään valtuutusta Kuurojen Liiton hallitukselle jatkaa historian vääryyksien selvitysprosessia.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä liiton verkkosivuilla www.kuurojenliitto.fi

Liittokokous alkaa lauantaina 8.6. kello 10.00. Liittokokouksen julkilausuma julkistetaan kokouspäivän lopuksi.

Kokouksen esityslistan tiivistelmä:

 1. Liittokokouksen avaus
 2. Edustettuna olevien yhdistysten toteaminen          
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen järjestäytyminen
 5. Tarpeelliset valiokunnat
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen                
 7. Hallituksen kertomus liiton vuoden 2018 toiminnasta
 8. Tilinpäätös, tilintarkastuslausunto vuodelta 2018 ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2018 tilien ja hallinnon hoitamisesta
 10. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
 11. Jäsenyhdistysten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut vuonna 2020
 12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuonna 2020
 13. Tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot vuonna 2020
 14. Vuoden 2020 talousarvio   
 15. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
 16. Valitaan hallituksen erovuoroisen tilalle puheenjohtaja seuraaviksi kolmeksi (3) liittokokouskaudeksi.
 17. Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle kolme (3) jäsentä seuraaviksi kolmeksi (3) liittokokouskaudeksi
 18. Tilintarkastusyhteisön valinta
 19. Vuoden 2020 liittokokouksen henkilövalintoja valmistelevan toimikunnan (vaalivaliokunnan) jäsenten valinta
 20. Yhdistysten edustajien antama valtuutus Kuurojen Liiton hallitukselle jatkaa historian vääryyksien selvitysprosessia
 21. Kokouksen julkilausuman hyväksyminen                  
 22. Kokouksen päättäminen
Hyödyllisiä linkkejä