12.12.2018

Tommi Jantunen on valittu suomalaisen viittomakielen professoriksi

  • Tommi Jantunen
Jyväskylän yliopiston suomalaisen viittomakielen professorina on aloittanut filosofian tohtori, dosentti Tommi Jantunen. Jantunen seuraa tehtävässä Ritva Takkista, joka jäi eläkkeelle tänä syksynä.

Tommi Jantunen on opiskellut Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa. Hän väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 2008. Väitöskirjassaan hän käsitteli tavun ja lauseen luonnetta suomalaisessa viittomakielessä.

Viittomakielen keskus aloitti toimintansa vuonna 2010 Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten laitoksessa. Tästä lähtien Jantunen on toiminut Jyväskylän yliopistossa muun muassa tutkijatohtorina ja akatemiatutkijana. Vuonna 2012 hänet nimitettiin Jyväskylän yliopiston suomalaisen viittomakielen dosentiksi. Aikaisemmin Jantunen on työskennellyt myös tutkijana Kuurojen Liitossa ja lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Jantunen on keskittynyt tutkimuksessaan viittomakielen rakenteen kuvaukseen käyttöpohjaisesta näkökulmasta. Tutkimuksessaan hän on yhteistyökumppaneidensa kanssa hyödyntänyt runsaasti uusimpia teknologioita, kuten tietokonenäköä ja liikekaappausta. Viime vuosina Jantunen on suunnannut tutkimustaan erityisesti kielen ja eleen rajapintaa kartoittaviin kysymyksiin. Syksystä 2018 alkaen Jantunen on myös vastannut Suomen viittomakielten korpuksen kokoamisesta.

Kuurojen Liiton johtoryhmä onnittelee Tommi Jantusta ja toivoo yhteistyömahdollisuuksia.