2.11.2018

Tulkkauspalvelun tilannepäivitys

Markkinaoikeus on kumonnut Kelan aiemmin tekemät hankintapäätökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Nyt Kela hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen. Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg päivittää missä mennään tällä hetkellä.

Marika Rönnberg kertoo, että markkinaoikeuden päätös perustuu siihen, että Kela ei olisi saanut edellyttää tulkkien nimeämistä jo tarjousta jätettäessä. Tämä oli epäsuotuisa edellytys varsinkin pienille, vastaperustetuille firmoille. Nyt Kela on pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä.

Rönnberg on huolissaan siitä, että joka tapauksessa lopputulos tulisi olemaan sama, sai Kela valitusluvan tai ei.

- Jos kilpailutus järjestetään uudelleen, valmisteluun tulee menemään paljon aikaa. Nykyinen sopimus on loppumassa jo ensi vuonna, jos kahta optiovuotta ei lasketa mukaan.

Rönnberg pitää kuitenkin markkinaoikeuden päätöstä hyvänä asiana, koska se viestii, että kilpailutuksia ei saa hoitaa tällä tavalla. Hän toteaa, että päätös todisti tulkkauspalveluiden kilpailutuksen keskeyttämistä anoneen adressin 7000 allekirjoittajan olleen oikeassa ja toivoo tämän tapauksen olevan hyödyksi muissa kilpailutuksissa.

Monia asioita vireillä samaan aikaan

Marika Rönnberg nostaa esiin Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen, joka on eduskunnan käsittelyssä. Jos nykyinen hallitus ei ehdi käsitellä tätä aloitetta, se raukeaa. Ei myytävänä! -kansalaisaloite vastustaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamista, kuten tulkkauspalveluiden kilpailutusta. Vammaisjärjestöt jatkavat työtä, jotta tämä aloite pääsee käsittelyyn, toteaa Rönnberg.

Tulkkauspalveluiden tilaa on myös selvitetty kahdella eri kyselyllä; tulkkilistakyselyllä ja vammaissopimuskyselyllä. Tulkkilistakyselyyn saatiin vastauksia 100 asiakkaalta ja 200 tulkilta. Vammaisopimuskyselyyn saatiin 2000 vastausta, joista 300 oli tulkinkäyttäjiä. Materiaalia on analysoitavaksi, mutta Rönnbergin mukaan tulosten työstö vaatii aikaa. Kun tulokset ovat selvillä, ne tullaan julkaisemaan. Hän kertoi, että nyt jo on todettavissa, etteivät tulkkilistat ole toimineet toivotulla tavalla.   

- Voi käydä niin, että vaikka omalla listalla olisi yli 20 tulkkia, silti ei tilatessa saa yhtään tulkkia. Lopputulos ei siis ehkä ole parantunut.

On myös tilanteita, joissa asiakkaat eivät ole halunneet tulkkilistaa, mutta Kela on tehnyt heille sellaiset, kuvaa Rönnberg.

Tulkkauspalveluiden tulevaisuus

- Mitkä asiat pidetään ennallaan, mitkä asiat pitäisi muuttaa ja mitä vuosien varrella kerätyistä materiaaleista voi päätellä - näitä asioita on selvittämässä pieni työryhmä, kertoo Rönnberg.

Työryhmällä on marraskuun lopulla tapaaminen sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa. 

Lisäksi Kuurojen Liitto toivoo, että tulkkauspalveluiden kokonaistilanne arvioidaan uudelleen valtion toimesta. Tulkkauspalvelulaki on ollut nyt kahdeksan vuotta voimassa, joten olisi hyvä hetki arvioida kokonaisuutta, päättää Marika Rönnberg.

Hyödyllisiä linkkejä