9.5.2018

Vähemmistöjen yhteinen keskustelu historian vääryyksistä

Ihmisoikeusliitto järjesti 3. toukokuuta Historian vääryydet – Miten valtio voi hyvittää mennyttä? -kevätseminaarin. Paikalla oli eri vähemmistöjen, kuten viittomakielisten, saamelaisten, romanien ja kehitysvammaisten edustajia.

Seminaarissa olivat keskustelemassa Norjan Helsinki-komitean pääsihteeri Bjørn Engesland, sosiaalineuvos Ristenrauna Magga, Suomen Romanifoorumin toiminnanjohtaja Allan Lindberg, Kuurojen kansanopiston opettaja Maija Koivisto, Kehitysvammaliitossa pitkään työskennellyt psykologi Heikki Seppälä, Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Henna Huttu, Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sekä professori Helena Ranta.

Suomen historiassa eri ihmisryhmiin on kohdistunut vääryyksiä kuten pakkosterilisaatiota, oman kielen käytön estämistä ja muuta kaltoinkohtelua. Näiden vääryyksien kohteena ovat olleet erityisesti alkuperäiskansa saamelaiset ja eri vähemmistöt kuten romanit, vammaiset ihmiset ja viittomakieliset.

Seminaari oli todennäköisesti ensimmäinen kerta kun eri vähemmistöjen edustajat kokoontuivat yhteen keskustelemaan kokemuksistaan. Moni osanottaja oli iloinen tästä hienosta keskustelunavauksesta.

Seminaarin seuraukset

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila kertoi ehdottaneensa seminaaria Kuurojen Liitolle, jossa se otettiin myönteisesti vastaan. Näin seminaaria alettiin järjestämään.

- Kun teemme yhdenvertaisuuden puolesta töitä nykyisyydessä, niin historia on siinä koko ajan läsnä, kuvaili Kaari Mattila.

Hän toivoi seminaarista konkreettisia seurauksia, joista tärkeimpänä se, että valtiovalta ottaisi asian käsittelyyn vaikkapa järjestämällä foorumin, jossa voidaan pohtia millä lailla historian vääryyksiä voidaan hyvittää.

Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen oli samoilla linjoilla, että valtiovallan tulisi reagoida vähemmistöjen kokemiin vääryyksiin. Mutta hän edellytti, että vähemmistöjen, kuten viittomakielisten pitää ensin itse purkaa omassa yhteisössä koetut vääryydet ja sen jälkeen määritellä mikä on kohtuullinen hyvitys. Sen jälkeen hän toivoo eri vähemmistöjen välistä yhteistyötä edunvalvonnan saralla.

Ihmisoikeusliiton seminaari järjestettiin yhteistyössä Kehitysvammaliiton ja Kuurojen Liiton kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä