20.3.2018

Verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista

Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttama verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista on avattu. Kyselyyn voi vastata 30.4.2018 asti.

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäisen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely kattaa vammaissopimuksen aihealueet.

Rinnakkaisraporttia varten tarvitaan vammaisilta henkilöiltä itseltään tietoja ja kokemuksia vuodesta 2016 lähtien. Siinä kysytään esimerkiksi apuvälineistä, esteettömyydestä ja kommunikaatiosta. Vastatessasi kysymyksiin mieti vastauksiasi oman vammasi ja toimintarajoitteesi kannalta. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Voit siis kirjoittaa hyvinkin henkilökohtaisista kokemuksistasi. Kirjoita tiiviisti, koska vastaustila on teknisistä syistä rajallinen. Kyselyn lopussa on vielä avoin tila, johon voit täydentää tai lisätä omia kokemuksiasi.

Tätä kautta myös kuurojen kokemia ongelmia voidaan nostaa esille. Kysely on tekstinä, mutta voit esimerkiksi tilata tulkin tai pyytää Kuurojen Liiton aluetyöntekijää viittomaan kysymykset. Pyydäthän tarvittaessa apua kyselyn täyttämiseen. Kyselyn voi myös tulostaa ja lähettää täytettynä osoitteeseen Kynnys ry Helsinki, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, 00530 Helsinki. Vastausaikaa on 30.4.2018 asti.

Antamasi vastaukset ovat tärkeitä ja lisäävät osaltaan rinnakkaisraportin vaikuttavuutta.

Kyselyn on toteuttanut Vammaisfoorumi ry yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä