23.11.2018

Viittomakielen asema esillä Euroopan neuvoston kokouksessa Helsingissä

  • Eeva Tupi ja Markku Jokinen Espanjan edustajien kanssa
Euroopan neuvosto hyväksyi esityksen viittomakielen aseman vahvistamisesta jäsenmaissaan 23.11. kokouksessaan Helsingissä.

Päätöslauselmassa todettiin, että vaikka maailmassa on miljoonia viittomakieltä käyttäviä, vain harvoissa valtioissa viittomakieli on saanut virallisen tunnustuksen ja aseman. Ilman tunnustamista viittomakielistä opetusta ja tulkkauspalvelua ei voida taata, lisäksi viittomakieliset ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan marginaaliin.

Viittomakielten tunnustaminen edistäisi viittomakielen käyttöä julkisissa palveluissa ja vähentäisi syrjintää. Tunnustaminen vaatii myös poliittista sitoutumista ja varoja, jotta viittomakieliset palvelut ovat aidosti saavutettavia. Neuvosto suosittaa jäsenmaitaan tunnustamaan viittomakieli ja sitä kautta mahdollistamaan kuurojen kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen. Virallinen tunnustaminen vahvistaisi myös kuurojen kulttuuria.

Mukana käsittelyssä Euroopan kuurojen unionin (EUD) edustajana oli Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen. Paikalla Pikkuparlamentissa oli myös Espanjan kuurojen konfederaatio, joka on vahvasti ollut mukana esityksen valmistelussa. Kuurojen maailmanliiton (WFD) toiminnanjohtaja Eeva Tupi oli myös paikalla.