29.5.2017

Viittomakielinen yhteisö huolissaan Kelan tulkkauspalvelun kilpailutuksesta

Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalveluiden kilpailutus on parhaillaan auki ja kestää 5.6.2017 asti. Kilpailutus käsittää tulkkauspalveluiden järjestämisen ajalle 1.1.2018-31.12.2019 sekä mahdollisesti lisävuosille 2020 ja 2021. Kilpailutuksen ehtoja on muutettu, mikä on herättänyt viittomakielisen yhteisön huolen tulkkauspalveluiden käyttäjien oikeuksien toteutumisesta.

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut tulkkauspalvelulain (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Kela hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta kuudella hankinta-alueella.

Uuden kilpailutuksen myötä tulleet muutokset uhkaavat tulkkauspalveluiden käyttäjien oikeuksien toteutumista muun muassa siten, että Kela suunnittelee tulkkiresurssien leikkaamista ja tulkkien matka-ajan palkan poistamista.

Järjestöt ja kansalaiset huolissaan

Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg kuvaa tilannetta huolestuttavaksi. Kuurojen Liitto, Kuuloliitto ja Suomen Kuurosokeat ry ovat toimittaneet aiemmin yhteisen kannanoton. Kuurojen Liitto seuraa tilannetta tiiviisti ja on yhteydessä sekä tulkkausalan yhteistyökumppaneihin että viranomaisiin. 

— Teemme kaikkemme, että tulkkauspalvelu pysyisi ennallaan, Rönnberg toteaa.

Viittomakielisessä yhteisössä huoli näkyy muun muassa nettiadressina. Adressissa vaaditaan kilpailutuksen keskeyttämistä. Adressi on auki 1.6.2017 asti ja siihen on kertynyt muutamassa päivässä yli 4000 nimeä. Adressi on tarkoitus luovuttaa Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Elli Aaltoselle.

Uutista korjattu 1.6.2017: Kelan asiakirjoissa ei puhuta matkakorvausten vaan matka-ajan palkan poistamisesta.

Hyödyllisiä linkkejä